Child pages
  • BRP funktionalitet

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Fakturering, fakturajournaler och inbetalningsjournaler.
Kundreskontra
Kravhantering
Fakturadistribution och extern fakturaprinting (med 21 grams)
Påminnelser och inkasso genom Kredithanterarna och Lindorffoch Lindorff/Lowell.
Autogiro med automatiserat filutbyte med BGC via VPN.
Återkommande kortbetalningar (RCP) 

...