Child pages
  • BRP funktionalitet

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Komplett kassa med koppling till kvittoskrivare, kontrollenheter, kassalådor och kunddisplayer
Kassakopplad betalning med Babs Paylink, Point/Verifone och Nets.
Mobil betalning med SEQR
Mobil betalning med Swish (för närvarande kan inga handlare gå igång med Swish handel eftersom bankerna bygger om tjänsten)Swish, Vipps, SEQR
Integration för friskvårdsaktörer: Benify, Wellnet, Actiway
Kundkonto, så att mat och dryck kan betalas senare eller dras via autogiro.
Elektronisk underskrift vid försäljning av abonnemangskontrakt
Varuregistrering med streckkod
Delbetalning
Rabattkoder
Kassarapporter med export av verifikat till ekonomisystem

...