Child pages
  • Passagedisplay

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 

Brponly
Titlej

URL till BRP Online följt av "/passagedisplay", exempelvis " http://localhost:8080/brpgog/passagedisplay?businessunit=1&cardreaders=1,2,3,4,5&apikey=erd321s1".

Parametrar som används för att styra inpasseringsdisplay från webbläsaren:

NamnBeskrivningExempel
apikeyAPI-nyckel av nivå APIKEY_SIMPLE för åtkomst av data.apikey=abc123
businessunitVilken anläggning som används för meddelandemallar.businessunit=14
cardreadersBestämmer vilka kortläsare displayen ska prenumerera på.cardreaders=1,2,3

Saker att skriva i den publika dokumentationen

Kundmeddelande visar bara det senaste olästa meddelandet.

Konfiguration

Inställningar som påverkar displayen. Det finns en inställningskategori "Inpasseringsdisplay" där alla förutom "sendPass..." finns

NamnBeskrivningDefaultvärde
sendPassageTriesOverWebSocketSysteminställning. Finns i kategorin "DoldDolda". För att aktivera att data skickas ut från GOG:en. Kräver omstart av GOGfalse
sendPassageTryPicturesOverWebSocketSätts per anläggning. Finns i kategorin "DoldDolda". Anger ifall bider bilder på kunderna ska visas. OBS! Bör enbart slås på för de anläggningar som använder inpasseringsdisplayen . (räcker eftersom den tar mycket processorkraft från gogen. Räcker med about.gsp för att aktivera)ändringen ska aktiveras.false
passageDisplayMaxViewTimeSätts per anläggning och bestämmer hur många sekunder en inpassering visas i displayen innan standbyläge återaktiveras.10
passageDisplayDataCarrier

Sätts per anläggning och bestämmer vilka ikoner för databärare som visas i standbyläge. Välj bland:

0 (RFID card), 1 (Magnetic card), 2 (Barcode), 3 (Tag), 4 (Bracelet), 5 (RFID card and Tag), 6 (RFID card and Bracelet)

5
passageDisplayShowMessageSätts per anläggning och bestämmer om kundmeddelanden ska visas vid passering.false
passageDisplayBackgroundColorSätts per anläggning och bestämmer bakgrundsfärg för standbyläget.null

 

Så, i SQL:

insert into settings (name, value) values('sendPassageTriesOverWebSocket', 'true');
insert into settings (name, value, businessUnit) values('sendPassageTryPicturesOverWebSocket', 'true', 4711);