Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Abonnemangsprodukter
  1. Skapa och konfigurera produkter enligt sidan Abonnemang
  2. Kryssa i Bokbar via Internet för att produkten ska bli synlig i kundwebben.
  3. Lägg till obligatoriska och valbara tilläggsabonnemang till abonnemanget via Produkter > Produkter > Abonnemang > Produkttillägg. 
   1. Bokbar via Internet måste vara ikryssad på tilläggsprodukten.
   2. De enda produkterna som stöds i dagsläget är Vara, Abonnemang och Värdekort.
  4. Beskrivningar i abonnemangsprodukter kan presenteras med HTML (se Textformatering).

 2. Webbkategorier
  1. Webbkategorier används för att gruppera abonnemang, t.ex. i "Guld-abonnemang" och "Silver-abonnemang". Ett abonnemang kan dock finnas i flera webbkategorier.
  2. Skapa och konfigurera produkter enligt sidan Webbkategorier
  3. Kryssa i Visa för att webbkategorin ska bli synlig i kundwebben.

 3. Autogiro
  1. Aktivera svenskt Autogiro enligt instruktionerna på sidan Autogiro och avtalegiro
  2. Minsta tillåtna ålder för tecknande av Autogiro-abonnemang kan ställas in med Inställningar > Inställningar > Åldersgräns AG (standardvärde 18 år)

 4. AvtaleGiro
  1. Aktivera norskt AvtaleGiro enligt instruktionerna på sidan Autogiro och avtalegiro
  2. Lägg in en beloppsgräns Inställningar > Inställningar > "Beløpsgrense vid registrering av Avtalegiro". Den är som standard 5000 NOK.
  3. Om AvtaleGiro ska kunna skapas från Abonnemangsförsälningen så behöver Inställningar > Inställningar > "Använd elektronisk registrering av AvtaleGiro" sättas till Ja (För mer konfiguration se Online registration of AvtaleGiro). Om inställningen är satt till Nej så kommer man ändå att kunna köpa AvtaleGiro-abonnemang men kunden får själv teckna AvtaleGiro-medgivandet hos sin bank.
   Uppföljningspunkten "Saknar godkänt AvtaleGiro" bör vara påslagen så att kunden får påminnelse-epost ifall den saknar ett giltigt AvtaleGiro-medgivande.
    
 5. Abonnemangsvillkor
  Abonnemangsvillkor visas alltid i abonnemangsförsäljningen. Dock kan man ställa in ifall kunden måste acceptera dem innan köpet slutförs.
  1. Aktivera acceptera abonnemangsvillkor via Inställningar > Inställningar (Internetbokning) > "Använd abonnemangsvillkor"
  2. Skapa eller ändra mallen Inställningar > Meddelanden > "Abonnemangsvillkor" (observera att mallen kan skrivas in med html)

 6. E-signering
  1. Kryssrutan Produkt > Basuppgifter > "Avtal signeras elektroniskt" ska kryssas i för att aktivera e-signering för en abonnemangsprodukt.
  2. Autogiro-medgivanden kommer att behöva signeras elektroniskt ifall kunden har ett abonnemang som kräver e-signering.
  3. Övriga inställningar, se Elektronisk underskrift
    

 7. Betalalternativ
  1. Abonnemang måste betalas direkt på internet.
    
 8. Kvitto
  1. Vid köp av ett abonnemang kan ett kvitto skickas till kunden via e-post. Slå på kvitto via e-post med Inställningar > Inställningar > "Skicka kvitto via e-post vid slutfört internetköp"
  2. En kopia på samtliga kvitton som skapas kan skickas till en specifik e-postadress. Den adressen ställs in via Inställningar > Inställningar > "Skicka kvittokopia till"

...