Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Scenarion baserat på aktuella inställningar.

Tillåt avbokning av tjänstTillåt avbokning av debiterade tjänsterUtfall
AvAvTillåter inte avbokning av odebiterade eller debiterade tjänster
AvTillåter inte avbokning av debiterade tjänster
Tillåter avbokning av odebiterade och debiterade tjänster. Debiterade tjänster krediteras dock inte via kundwebben.


OBS! I dagsläget kan inte en eventuell återbetalning ske via kundwebben. Försök att avboka en debiterad tjänst kommer att resultera i att kunden blir informerad via en popup som säger att återbetalning ej är möjlig, men kunden kan fortfarande gå vidare med avbokningen om denne så önskar. Skulle kunden vilja krediteras, får denne då antingen ringa eller besöka anläggningen för att slutföra avbokningen.

...

Obligatoriska tilläggsprodukter läggs automatiskt till i beställningen när kunden bokar en tjänst. Obligatoriska tilläggsprodukter blir alltid 1 st. Vid valbara tilläggsprodukter får kunden välja antal själv.
Det som är viktigt är att produkten är av typen vara och har bokbar bokningsbar via internet ikryssad.

Sedan väljer ni in varan på produkttillägg under Tjänst fliken på tjänsteprodukten.
Där kan ni välja om produkten ska vara Valbar, Valbar förvald eller obligatorisk. 

...

Med en direktlänk kan tjänstebokningar visas för en förvald tjänstebokning och anläggning. Ett vanligt användningsområde är då anläggningen på sin hemsida vill lägga in en länk till kundwebben med bokning av en visst tjänstebokning.
Ni kan själva generera direktlänkar med hjälp av https://kunden.brponline.se/#/reflink/generate  

Brponly
Title


URL<host name>/#/reflink/bookservice
Parametrar

webCategory (obligatorisk)
Id på webbkategori med tjänstebokning som ska kunna väljas.
Exempel: ?webCategory=1

businessUnit (obligatorisk)
Id på anläggning som tjänstebokning ska bokas från.
Exempel: &businessUnit=14

service (obligatorisk)
Id på tjänstebokningen som ska väljas.
Exempel: &service=68

Exempel

<host name>/#/reflink/bookservice?webCategory=1&businessUnit=14&service=47