Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ett abonnemang kan kräva medlemskap i företaget/föreningen för att få nyttjas. Vid köp av ett sådant abonnemang kommer medlemsabonnemang automatiskt läggas till i beställningen. Läs mer om medlemskap här.

Kampanj

Abonnemangsprodukter med kampanj kan säljas på kundwebben.

Begränsningar

  • Kunden kan inte välja att någon annan ska betala för abonnemanget.
  • Kunden kan inte välja en organisation som den vill tillhöra.

...

Med en direktlänk kan abonnemangsförsäljningen visas för ett förvalt abonnemang och anläggning. Ett vanligt användningsområde är då anläggningen på sin hemsida vill lägga in en länk till kundwebben med försäljning av ett visst abonnemang.
Ni kan själva generera direktlänkar med hjälp av https://kunden.brponline.se/#/reflink/generate  


Brponly
Title


URL<host name>/#/reflink/signsubscription
Parametrar

webCategory (obligatorisk)
Id på webbkategori med abonnemang som ska kunna väljas.
Exempel: ?webCategory=1

businessUnit (obligatorisk)
Id på anläggning som abonnemanget ska köpas från.
Exempel: &businessUnit=14

customerType
Id på kundtyp som ska vara förvald.
Exempel: &customerType=2

subscription
Id på abonnemang som ska väljas. Om parametern anges kommer sidan "Personuppgifter" att visas, annars visas sidan "Välj abonnemang".
Exempel: &subscription=47

Exempel

<host name>/#/reflink/signsubscription?webCategory=1&businessUnit=14

<host name>/#/reflink/signsubscription?webCategory=1&businessUnit=14&customerType=2&subscription=47

...
...

Brponly
TitleAPI3

API v3 - Uppdatera beställning

(Notering till API-dokumentation) Om man sätter en kund, som är medlem, på en anonym beställning så kommer inte obligatoriska tilläggsprodukter att läggas till korrekt. De obligatoriska tilläggsprodukterna kommer att "beräknas" som att det var för en ny kund.

...

 

 

...