Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Med en direktlänk kan gruppaktivitetssidan visas för en förvald webbkategori och förvalda anläggningar och produkter tex om ni vill länka direkt till en vis webbkategori eller anläggning från er hemsida.
Ni kan själva generera direktlänkar med hjälp av https://kunden.brponline.se/#/reflink/generate där 'kunden' byts ut till namnet på kundens web.

 

 


Brponly
Title
URLhttps://kunden.brponline.se/#/reflink/groupactivities
Parametrar

webCategory (obligatorisk)
Id på webbkategori som gruppaktiviteterna ska visas för.
Exempel: ?webCategory=1

businessUnitFilter
Id på anläggning som ska väljas i Anläggningsväljaren. Parametern kan anges flera gånger.
Exempel: &businessUnitFilter=1&businessUnitFilter=14

productFilter
Id på produkt som ska väljas i Produktväljaren. Parametern kan anges flera gånger.
Exempel: &productFilter=2&productFilter=4

productLabelFilter
Id på produktetikett som ska väljas i Produktväljaren. Parametern kan anges flera gånger.
Exempel: &productLabelFilter=3&productLabelFilter=5

Exempelhttps://kunden.brponline.se/#/reflink/groupactivities?webCategory=1&businessUnitFilter=3&productFilter=17&productFilter=18&productLabelFilter=12