Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

För att aktivitetsväljaren ska fungera korrekt på webben så rekommenderas det att inte använda fler än 10 produkter i en produktetikett samt inte mer än 40 produkter totalt i en webbkategori.

Direktlänk till gruppaktivitetssidan

...