Child pages
 • Medlemsavgift via Kundkonto

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...


Brponly
TitleMedlemsavgift via Kundkonto

Installation

 • Kopiera mallen som finns i installationsmappen av BRP, t.ex: brp\templates\export\CreateAndPutMedlemskapOnCustomerAccount.groovy
 • Debug - Exportmallar, skapa ny
 • Fyll i enligt bilden nedan samt klistra in mallen

Installation Cloud

 • Debug - Exportmallar, skapa ny
 • Namn: Medlemsavgift Kundkonto
 • MOV-klass att visa exportmall i: debitAgSubscriptionsMov
 • Typ: CLOUD_GUI
 • GUI-Klass:  createAndPutMedlemskapOnCustomerAccountCreateAndPutMembershipOnCustomerAccount
 • Spara

Övrigt

Det går även att köra själva "export"-scriptet via Produkter - Abonnemang

Detta fungerar att göra exakt samma sak via Fakturering - Debitering av abonnemang. Det hanteras i regel automatiskt av Medlemsperiodsfunktionen. Men om man vill ha det måste man sätta på inställningen "Inkludera kundkonto vid debitering av abonnemang"


 


...