Child pages
 • Medlemsavgift via Kundkonto

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Ekonomi - Fakturering - Debitering av Autogiroabonnemang
 2. Välj vilken anläggning du ska fakturera för eller "Alla"
 3. Ändra status till "Har medgivande"
 4. Markera de abonnemang i listan som utöver nästa träningsperiod även ska faktureras för medlemskapet
 5. Klicka på Verktyg - Exportera - Medlemsavgift Kundkonto.
 6. Välj er Medlemskapsprodukt och klicka på OK
 7. BRP är klar med bakgrundsjobbet när man kan klicka på ett enskilt abonnemang och bara den raden blir blå, kan ta upp till några minuter
 8. Fakturera abonnemangen i listan som vanligt.
 9. Ändra status till "Saknar medgivande"
 10. Gör punkt 4-8 igen


 
Brponly
TitleMedlemsavgift via Kundkonto

Installation

 • Kopiera mallen som finns i installationsmappen av BRP, t.ex: brp\templates\export\CreateAndPutMedlemskapOnCustomerAccount.groovy
 • Debug - Exportmallar, skapa ny
 • Namn: Medlemsavgift Kundkonto
 • Klass: Subscription
 • Teckenkodning: UTF-8
 • Ta bort bock ur "Exportera till fil"
 • Lämna "Periodicitet för export" tomt
 • Lämna "Export-URI" tomt
 • Aktiv: Aktiv exportmall
 • Klistra in mallen, OK

Installation Cloud

 • Debug - Exportmallar, skapa ny
 • Namn: Medlemsavgift Kundkonto
 • MOV-klass att visa exportmall i: subscriptionMov
 • Typ: CLOUD_GUI
 • GUI-Klass: createAndPutMedlemskapOnCustomerAccount
 • Spara

Övrigt

Det går även att köra själva "export"-scriptet via Produkter - Abonnemang

Detta fungerar att göra exakt samma sak via Fakturering - Debitering av abonnemang. Det hanteras i regel automatiskt av Medlemsperiodsfunktionen. Men om man vill ha det måste man sätta på inställningen "Inkludera kundkonto vid debitering av abonnemang"

 

 

...