Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Man kan inte explicit ange associera en prislista till en organisationskund kundtyp utan den här typen får organisationens prislistan som är man är kopplad till.

Personal

...

Person kan ta del av av en tex rabatterad prislista som endast ska vara tillgänglig om man är anställd. I dagsläget finns det inget automatisk koppling mellan en anställd och kundtypen personal

Huvudabonnemang

Huvudabonnemang benämns det vanliga träningsabonnemanget som kunden väljer att teckna. Det kan vara både ett autogiroabonnemang eller ett kontantabonnemang.

...