Child pages
  • Wellness Cloud

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

BRP skickar personuppgifter, medlemskap, inpasseringar samt deltagande på gruppaktiviteter till MWC.

Kunden får ett mail från MWC första gången de synkas över. I mailet finns instruktioner för att aktivera sitt konto i Wellness Cloud. När kunden slutfört aktiveringen kan de logga in i BRP:s webbokning och där klicka på länken till Wellness Cloud och bli direkt inloggad utan att behöva ange användarnamn och lösenord hos MWC.

Vem synkas

Det går att konfigurera BRP på olika sätt för att göra ett urval på vem som ska synkas till MWC och vem som inte ska synkas. Rekommendationen är att använda inställningen "Synca alla medlemmar till Technogym". Då kommer alla personer med ett aktivt abonnemang vars produkt ger medlemskap att synkas. Även frysta abonnemang räknas som aktiva så länge som bundet eller debiterat ligger i framtiden eller att förnya automatisk är ikryssat. Alternativ till detta urval är att skapa en Persongrupp eller en Personkategori och koppla den på de personer som ska synkas. Använder man denna metod måste man komma ihåg att koppla kategori/grupp till nya medlemmar. Man har också möjligheten att välja att synka ALLA personer i BRP till MVC.

...