Child pages
  • Månadsavstämning

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ekonomi > Bokföring > Kontorader. Resultatet ger en lista med verifikatskonteringar ur BRP som kan jämföras med huvudboken.
Ekonomi > Bokföring > Kontotransaktioner. Resultatet ger ännu mer detaljerad kontering, innehåller samtlig kontering och inte bara sådant som finns på skapade verifikat.
Statistik > Verifkatsammanställning. Resultat innehåller samtlig kontering och inte bara sådant som finns på skapade verifikat. Om ett saldo här inte stämmer överens med kontoraderna Ekonomi - Bokföring - Kontorader är det per definition något som inte är journalfört. Gå då genom Månadsrutiner

...