Child pages
  • Månadsavstämning

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ekonomi > Bokföring > Kontorader. Resultatet ger en lista med verifikatskonteringar ur BRP som kan jämföras med huvudboken.
Ekonomi - > Bokföring - > Kontotransaktioner. Resultatet ger ännu mer detaljerad kontering, innehåller samtlig kontering och inte bara sådant som finns på skapade verifikat.
Statistik - > Verifkatsammanställning. Resultat innehåller samtlig kontering och inte bara sådant som finns på skapade verifikat. Om ett saldo här inte stämmer överens med kontoraderna är det per definition något som inte är journalfört. Gå då genom Månadsrutiner

...