Child pages
  • Utbildningar

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

I denna kurs börjar vi från grunden i BRP. Vi kommer grundligt gå igenom hur man skapar rätt förutsättningar för att jobba med BRP
såsom resurser och produkter. Vi går igenom hur man jobbar i kassan och hur man jobbar effektivt med BRP kring försäljning och hantering.
Syftet med kursen är att du som “nybörjare” i BRP ska få en större förståelse i hur BRP fungerar och hur man kan jobba vidare med BRP väl hemma på anläggningen.
Kursen passar dig som är nyanställd på en anläggning som använder sig av BRP som system.
Den passar främst också dig som har fått ett större ansvar på din anläggning där förstå, samt lära ut hur man använder BRP ingår i dina nya arbetsuppgifter. Kan också passa dig som är nyanställd, men som vill lära sig grunderna i systemet 
Utbildningen är också ett sätt för dig som kanske startat ett ny anläggning att förskaffa dig kunskaper på ett mer komprimerat sätt under två dagar som en uppfräschning av det du lärt dig under projektets gång

Vi kommer att gå igenom: 

...