Child pages
 • Webinar

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Rättighet lager
 2. Lagerkonton
 3. Transaktionstyper
 4. Lagerställen
 5. Skapa en lagervara
  1. Konfigurera en lagervara 

 6. Lagernivåer/inventering 
  1. Skapa lagernivåer för många produkter på samma gång 

 7. Lagersaldo/lagervärde
 8. Skapa beställning  
 9. Inleverans av varor 
 10. Inventering
 11. Använda inventering för att ändra saldo vid leveranser
 12. Inventering med inventeringsverktyg
 13. Historik 
 14. Lagerförändringsjournal 

Anchor
11
11
Webinar #11 - Medlemsstatistik abonnemang, abonnemangsförsäljning. Övrig Statistik. 

 1. Definera vad medlem är för er
  a. Max dagar mellan abonnemang
  b. Konfigurera abonnemangsprodukt
 2. BRP Online Analys
  a. Vilken data finns där och varför
  b. Skillnad från gamla medlemsrapporten
 3. Attrition
  a. Hur definerar analysen olika typer av medlemmar
 4. Retention rate
  a. Hur definerar BRP retention
 5. Försäljningsstatistik
  a. Konfigurera produkter för att enkelt kunna få ut statistik
  b. Statistik - Abonnemang - Försäljning
  c. Statisitk - Försäljning per produkt
  d. Produkter - Abonnemang
 6. Övrig Statistik 
  a.Beläggningsgrad 
  b.Bokning
  c.Försäljning produkter/produktgrupper
  d.Gruppaktiviteter
  e.Tjänstebokningar

 

Brponly
TitleKompetensmatris

Länk till kompetensmatris

https://docs.google.com/a/brpsystems.se/spreadsheets/d/1ck6jv8ZrEOlSOnElQZWiThZUswnU_rl-yet9h9mrn-0/edit?usp=sharing

 

...