Child pages
  • Abonnemangsstatistik

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Genom att klicka på ett värde i tabellen visas de abonnemang som ligger till grund för den statistiken.

Slutdatum för ett abonnemang när det anses avslutat är:

  1. Om förnya automatiskt är ikryssat betraktas det som löpande och har inget slutdatum.
  2. Därefter använde det av debiterat tom och bundet tom som ligger längst fram i tiden.

Gruppering

Gruppering av sökresultatet görs alltid per produkt, men kan utöver det göras per betalarens prislista, kön, kundansvarig samt provisionstagaren för abonnemanget. 

...

Om ett abonnemang som har blivit bytt från eller till ett annat abonnemang raderas klassas inte det andra abonnemanget som bytt längre. 

Skillnader i utfall mellan abonnemangsstatistik i grundsystem och BRP Online

Dessa har viss skillnad i hur urvalet görs så det är inte förvånande om det är differenser i siffror. Huvudskillnaden är att den i grundssystemet betraktasr debiterat tom som slutdatum medan den i BRP Online definierar slutdatum enligt ovan. Vanligaste skillnaden är då att abonnemang som fortfarande är bundna eller löpande syns i BRP Online medan de har försvunnit i grundsystemet.