Child pages
  • Inventeringsverktyg OPH-3001

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Om en produkt scannades flera gånger räknades tidigare endast den sista inmatningen. I versioner från 2015-09-03 räknar vi istället ihop alla inmatningar av samma produkt eftersom produkten kan finnas i lager på fler än ett ställe på anläggningen.

Korrigering av felaktig inmatning

Skriver du in fel antal kan du inte backa. Notera och korrigera, antingen i filen innan inläsning eller som en andra manuell inventering i BRP efter inläsning.

Lådans innehåll

 

Förberedelser

...