Child pages
 • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Rättat till rubriker som haft fel nivå

...

Se till att fliken "Organisationer i BRP" är vald innan du söker. Möjliga sökkriterier är organisationsnamn eller organisationsnummer. I likhet med sökning av person kommer en tabell med sökträffar att presenteras där varje rad kan expanderas till ett mycket förenklat organisationskort.

 

Organisationskortet

 

Organisationskortet innehåller uppgifter om organisationen, vem som är kundansvarig, avtalsprodukter och förbeställningar.


...

Registrera ny privatkund

Konfiguration

...

 1. Börja med att söka efter kunden för att säkerställa att personen inte redan finns registrerad.
 2. Ifall personen redan finns som kund så kan ett nytt abonnemang tecknas via "Teckna abonnemang som befintlig privatkund".
 3. Är inte personen regstrerad som kund kan den registreras genom att klicka på "Registrera ny kund" och sedan "Privatkund". Då öppnas ett registrereringsflöde bestående av följande steg: "Legitimering", "Personuppgifter", "Produkter", ev. "Autogiromedgivande", "Inpasseringsuppgifter" och "Sammanfattning".

Registreringsflöde

I flödet kommer man stegvis att ange nödvändig information för att registrera en ny privatkund. Man kan när som helst avbryta flödet genom att klicka på "Avbryt"-knappen. Ingen information sparas i BRP förens man klickat på "Slutför" i "Sammanfattningen".

1. Legitimering

Här ska man legitimera att personen har giltiga och godkända identitetshandlingar samt godkända intyg som styrker den valda kundtypen. Man måste klicka i varje checkbox som ett bevis på att man har kontrollerat handlingarna.

2. Personuppgifter

Har man personuppslagningen påslagen kommer personuppgifterna automatiskt att vara ifyllda. Det enda man behöver komplettera med är e-postadress och mobilnummer. Telefonnummer till hem och arbete är frivilliga att ange.

3. Produkter

I det här steget ska man välja huvudabonnemang och eventuella frivilliga tilläggsprodukter. De obligatoriska tilläggen kommer automatiskt att vara förvalda när man väljer huvudabonnemang. Prisinformation om de valda abonnemangen och tilläggen visas längst upp på sidan.

4. Autogiromedgivande

Ifall man har valt ett autogiroabonnemang i föregående steg så kommer man i det här steget att behöva ange kontouppgifter för ett autogiromedgivande. Observera att kontoinnehavaren måste vara minst 18 år.

5. Inpasseringsuppgifter

I det här steget ska man ta foto på kunden och ange ett kortnummer. Eventuella instruktioner för hur man registrerar ett kortnummer kan också förekomma på den här sidan om man har konfigurerat instruktionerna genom inställningen "Instruktioner på hur man registrerar medlemskortnummer".

6. Sammanfattning

Här presenteras en sammanfattning av de angivna uppgifterna i flödet. Gå igenom uppgifterna och verifiera att de stämmer innan du klickar på "Slutför".

...

 1. Börja med att söka upp kunden för att säkerställa att personen inte redan finns registrerad.
 2. Ifall personen redan finns som kund så kan den utnyttja avtal och förbeställningr för en organisation genom att i personkortets "Kunduppgifter"-rubrik klicka på meny-knappen och välja "Utnyttja avtal/förbeställning"
 3. Är inte personen regstrerad som kund kan den registreras genom att klicka på "Registrera ny kund" och sedan "Organisationskund". Då öppnas ett registrereringsflöde bestående av följande steg: "Sök organisation", "Legitimering", "Personuppgifter", ev. "Produkter", "Autogiomedgivande",  "Inpasseringsuppgifter" och "Sammanfattning".

Registreringsflöde

I flödet kommer man stegvis att ange nödvändig information för att registrera en ny organisationskund. Man kan när som helst avbryta flödet genom att klicka på "Avbryt"-knappen. Ingen information sparas i BRP föräns man klickat på "Slutför" i "Sammanfattningen".

1. Sök organisation

I det här steget ska man söka fram organisationen som man vill koppla kunden till. Skriv i sökfältet så visas träffarna automatiskt i tabellen nedan.

2. Legitimering

Här ska man legitimera att personen har giltiga och godkända identitetshandlingar samt godkända intyg som styrker den valda kundtypen. Man måste klicka i varje checkbox som ett bevis på att man har kontrollerat handlingarna.

3. Personuppgifter

Har man personuppslagningen påslagen kommer personuppgifterna automatiskt att vara ifyllda. Det enda man behöver komplettera med är e-postadress och mobilnummer. Telefonnummer till hem och arbete är frivilliga att ange. 

4. Förbeställningar/Produkter

Om den valda organisationen har förbeställningar aktiverat så kommer steg 4a att visas. Annars visas 4b.

  1. Förbeställningar
   I tabellen visas vilka förbeställningar som finns för den specifika kunden (förutsatt att personnummer har angivits). Ifall det inte finns någon förbeställning för kunden så visas alla förbeställningar för organisationen. Sök i tabellen eller lägg till en ny förbeställning.
   När en förbeställning är vald så visas steg 4b med den produkt som är vald.
    
  2. Produkter
   Här kan man välja huvudabonnemang och eventuella frivilliga tilläggsprodukter. Om organisationen har en prislista kopplad till sig kommer produkter som ingår i prislistan att visas. Om organisationen inte har någon prislista kommer produkter från ordinarie prislista att visas. De obligatoriska tilläggen kommer automatiskt att vara förvalda när man väljer huvudabonnemang. Prisinformation om de valda abonnemangen och tilläggen kommer också att presenteras.

5. Autogiromedgivande

Ifall man har valt ett autogiroabonnemang i föregående steg så kommer man i det här steget att behöva ange kontouppgifter för ett autogiromedgivande. Observera att kontoinnehavaren måste vara minst 18 år. 

6. Inpasseringsuppgifter

I det här steget ska man ta foto på kunden och ange ett kortnummer. Eventuella instruktioner för hur man registrerar ett kortnummer kan också förekomma på den här sidan om man har konfigurerat instruktionerna genom inställningen "Instruktioner på hur man registrerar medlemskortnummer".

7. Sammanfattning

Här presenteras en sammanfattning av de angivna uppgifterna i flödet. Gå igenom uppgifterna och verifiera att de stämmer innan du klickar på "Slutför".

...

Beskrivning

...

 1. Börja med att söka upp organisationen.
 2. I organisationskortet, klicka på meny-knappen i rubriken "Förbeställningar" och välj "Administrera förbeställningar".

...

Kunden har möjlighet att betala för uppsägningstiden under uppsägningstillfället. Om man väljer att inte slutbetala kommer AG-dragningar att göras under uppsägningstiden

...

Debitera abonnemang

 Konfiguration

 Inställningen "Max antal debiteringsintervall att förskottsbetala abonnemang" kontrollerar hur många månader i förväg som man får debitera ett abonnemang (standardvärdet är 12 månader).

...

 • Då kunden vill förskottsbetala sina abonnemang
 • Då abonnemanget är släpande (debiterat t.o.m. är inte tidigare än förväntat datum) och man vill debitera fram abonnemanget.

...

Rutinen påbörjas genom att klicka på ikonen ≡ till höger om huvudabonnemanget som ska debiteras och sedan välja "Debitera".
Där ser man en sammanfattning på vilka abonnemang, vilken period och hur mycket som abonnemangen kommer debiteras. Man har möjlighet att välja antal månader som man vill debitera. Tillägg tas med automatiskt och det förutsätts att tilläggen ska få samma datum på debitera t.o.m som huvudabonnemanget efter debitering.

...

Nedgraderingen görs genom att välja klicka på menyknappen vid abonnemanget och välja "Uppgradera". Om menyvalet inte visas innebär det att det inte finns billigare abonnemang av samma typ än den befintliga för den här kundtypen. 

  

...

Frysa abonnemang

Konfiguration

...

Man påbörjar ett frysningflöde genom att klicka på ikonen ≡ till höger om abonnemanget som man vill frysa och därefter välja "Frys". Därefter påbörjas flödet bestående av "Legitimering, Frysningsorsak, Period och Sammanfattning.  Om man har konfigurerar att inte använda sig av avvikelseorsaker kommer steg 2 "Frysningsorsak" att inte visas. 

1. Legitimering

 Här måste man legitimera sig som kunden själv eller ombud som gör frysningen.

2. Frysningsorsak

Här måste man välja något av de konfigurerade frysningsorsakerna. 

3. Period

Här ska man välja frysningperiodens start och slut datum, dvs en frysningsperiod. Här visas också information om hur många dagar kunden kommer att spara och utnyttja utan att debiteras för när man väl tina upp abonnemanget

4. Sammanfattning

Här presenteras en sammanfattning av den angivna uppgifterna i flödet. Tanken är att ge chans att granska uppgifterna innan man klickar på "Slutför".


...

Tina upp fryst abonnemang

Konfiguration

Vill man begränsa när man får tina upp en pågående frysning får man ställa in ett värdet på inställningen "Kortast tillåtna frysperiod för abonnemang". Man kommer inte kunna tina upp en pågående frysning före det kortaste frysningsperiodens slut.  Observera att den här restriktionen inte gäller för frysningar som ännu inte har påbörjats, så kallade framtida frysningar.

Beskrivning

Välj det frysta abonnemanget genom att klicka på ikonen ≡ till höger om abonnemanget som man vill tina upp och därefter välja "Tina upp". I nästa steg kommer man presenteras med vy som presenterar eventuella betalningar som måste göras för ifall BRP har hunnit att debitera för den perioden som abonnemangets debitera tom datum blir vid upptiningen.

...

Förkorta pågående frysning av abonnemang

Konfiguration

Vill man begränsa hur länge man får förkorta en nuvarande frysningen gör man det via inställningen "Kortast tillåtna frysperiod för abonnemang". 

...

Man kan endast förkorta pågående frysningar genom att klicka på ikonen ≡ till höger om abonnemanget som man vill förkorta frysningen på och därefter välja "Förkorta frysning". Därefter väljer man vilket det nya slutdatumet på frysperioden blir samt eventuell betalning ifall BRP har hunnit att behandla den gamla frysningen och därmed inte debiterat för den gamla frysningen som var längre än den nya frysningen. Dvs man måste betala för de dagar som man har tänkt utnyttja när man har förkortat frysningen.

...

Förlänga pågående frysning av abonnemang

Konfiguration

Vill man begränsa hur länge man får förlänga en nuvarande frysningen gör man det via inställningen "Längsta tillåtna frysperiod för abonnemang". 

Beskrivning

Man kan endast förlänga pågående frysningar genom att klicka på ikonen ≡ till höger om abonnemanget som man vill förlänga frysningen på och därefter välja "Förläng frysning". Därefter går man ett likadant flöde som man gjorde när man gjorde den initiala frysningen men där man tar hänsyn till hur långt den nuvarande frysningen har fortlöpt när man beräknar den nya tillåtna frysningsperioden. Dvs. har man haft abonnemanget fryst i 9 månader så kan man förlänga frysningen endast 3 månader till om man har inställningen "Längsta tillåtna frysperiod för abonnemang" inställt på 12 månader.

...

Överlåta abonnemang

Konfiguration

I dagsläget är det endast möjligt att tillåta överlåtelse av kontantabonnemang. Konfigurering för att tillåta görs per produkt genom Produkter-> Produkter -> "Sök fram och välj produkten som man vill kunna överlåta" -> Fliken Abonnemang > "Tillåt överlåtelse".

Beskrivning

Man överlåter ett kontantabonnemang genom att  på ikonen ≡ till höger om abonnemanget som man vill överlåta på personkortet. Därefter klicka på "Överlåt abonnemang" där man därefter påbörjar man ett flöde bestående av följande steg: 

1. Legitimering

Här ska den nya nyttjaren legitimera sig och uppvisa intyg som styrker dennes rätt att bli samma kundtyp som överlåtaren. Om den nya nyttjaren har ett svenskt personnummer och ID-handling så kommer BRP först försöka söka i kundregistret efter personen och personuppslagningen ifall personen inte är kund i BRP sedan tidigare. Skulle man hittade personen som befintlig kund i BRP får denne inte ha ett aktivt pågående abonnemang. 

Om personen saknar ett svenskt personnummer (dvs. identifieras sig med utländsk ID-handling) kommer man få möjlighet att göra en manuell sökning i BRPs kundregister och med hjälp av namn, födelsedag, e-post och adress identifiera personen. 

2. Personuppgifter

Om man inte lyckas hitta personen som befintlig kund eller via personuppslagningen får man manuell fylla personuppgifter i det här steget. Annars är uppgifterna ifyllda med mööjhlighet att korrigera dem.

3. Abonnemang

Här presenteras huvudabonnemanget som man överlåter samt eventuellt tillägg i form av tex överlåtelseavgift som kunderna måste betala. 

3. Inpasseringsuppgifter

Här ska inpasseringsuppgifter fyllas i. Om nya nyttjaren är kund sedan tidigare visas dess gamla kortnummer och foto upp, annars får man ta nya inpasseringsuppgifter.  

4. Sammanfattning

I sammanfattningen visas vilka en översikt över överlåtelsen innan man slutför den: vilka abonnemang som överlåts, personupgifterna på den gamla och nya nyttjaren samt eventuella betalningar som måste göras i samband med överlåtelsen.

 

...

Intyga/Ändra kundtyp

Om kunden från börjar intygade sin kundtyp med en tidsbegränsad intyg dvs intyget har ett giltigthetsdatum som tex. Mecenatkortet eller tillfällig sjukpensionär från Försäkringskassan som kommer dessa kunden att övergå till den ordinarie prislista efter att giltighetsdatumet har passerat. För att kunden ska bibehålla sin kundtyp så måste kunden komma och intyga sig på nytt och på så sätt förlänga sin kundtyp. 

...

Om kunden har en beställning som är färdig för uthämtning kommer åtgärden "Hämta ut onlineköp" att visas när man klickar på meny till höger om personuppgifterna på personkortet, annars är den dold. I övrigt är det ett snarlikt flöde som nyregistrering av kund som består av: "Legitimering" , "Personuppgifter", "Produktval och tilläggs val", "Autogiromedgivande", "Inpasseringsuppgifter" och "Sammanfattning".

1. Legitimering

Här ska man legitimera att personen har giltiga och godkända identitetshandlingar samt godkända intyg som styrker den registrerade kundtypen. Man måste explicit klicka i varje checkbox som ett bevis att man har kontrollerat handlingarna. Skulle man sakna nödvändiga handling för att intyga sin kundtyp student och pensionär kommer man automatiskt att omvandlas till en ordinarie kund och bli tvungen att betala för ev. prisjusteringar om abonnemanget för den ordinarie kundtypen är dyrare än vad man betalade för vid registreringen på nätet.

2. Personuppgifter

Har man personuppslagningen påslagen kommer personuppgifterna automatiskt att vara ifyllda med de uppgifterna man uppgav vid registreringen. Det är möjligt att komplettera uppgifterna med telefonnummer hem och arbete. 

3. Produkter

I det här steget ska man välja huvudabonnemang och eventuella frivilliga tilläggsprodukter. De obligatoriska tilläggen kommer automatiskt att vara valda när man väljer huvudabonnemang.  Prisinformation om de valda abonnemangen och tilläggen kommer också att presenteras

4. Autogiromedgivande

Ifall kunden inte har registrerat ett elektroniskt autogiromedgivande via sin internetbank har man här möjlighet att lägga upp ett nytt autogiromedgivande. 

 5. Inpasseringsuppgifter

I det här steget ska man ta foto på kunden och ange kortnummer. Eventuella instruktioner hur man registrerar ett kortnummer kan också förekomma på den här sidan.

6. Sammanfattning

Här presenteras en sammanfattning av den angivna uppgifterna i flödet. Tanken är att ge chans att granska uppgifterna innan man klickar på "Slutför".

 

...

Nytt medlemskort

Konfiguration

...

Om man har pekat ut någon/några medlemskortprodukter genom inställningen "Nytt medlemskort" kommer man på personkortsmenyn (högst upp till höger på personkortet) kunna välja "Nytt medlemskort" somdå som då kommer att starta ett enkelt flöde där man legitimerar sig, kan välja någon av de utpekade medlemskortsprodukterna och ev. betala för den.

...