Child pages
 • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Registrera ny organisationskund

...

För att utföra en rutin måsta man först söka upp rätt kund eller oganisation. Klicka på "Sök" i vänstermenyn i BRP Online för att visa söksidan.

Söka person

Se till att fliken "Personer i BRP" är vald innan du söker. Möjliga sökkriterier är personnummer, namn, e-postadress, kundnummer, kortnummer och telefonnummer. Vi rekommenderar att alltid söka på personnummer eftersom det ger rätt person direkt.

Om personuppslagning är aktiverat och man söker på ett personnummer som inte finns registrerad i BRP så kommer resultatet från uppslagningen att presenteras i en egen flik som heter "Personuppslagning". Där kan man välja att registrera personen som ny kund.

...

Avvikelser för abonnemang och autogiromedgivande, oavsett allvarlighet, visas alltid som etiketter vid respektive abonnemang och autogiromedgivande.

Söka organisation

Se till att fliken "Organisationer i BRP" är vald innan du söker. Möjliga sökkriterier är organisationsnamn eller organisationsnummer. I likhet med sökning av person kommer en tabell med sökträffar att presenteras där varje rad kan expanderas till ett mycket förenklat organisationskort.

...

Konfigurering av kundtyp krävs. Konfiguration av Ordinarie prislista är obligatorisk medan Student och Pensionär är frivilliga. Om man inte konfigurerar Student- och Pensionärsprislista så kommer man inte att kunna välja dessa kundtyper i legitimeringsflödet.

Kassakoppling krävs.

Personuppslagning rekommenderas eftersom det går snabbare att registrera en snabbar upp registrering av ny kund då personuppgifterna fylls i automatiskt.

...

 1. Börja med att söka efter kunden för att säkerställa att personen inte redan finns registrerad.
 2. Ifall personen redan finns som kund så kan ett nytt abonnemang tecknas via "Teckna abonnemang som befintlig privatkund".
 3. Är inte personen regstrerad som kund kan den registreras genom att klicka på "Registrera ny kund" och sedan "Privatkund". Då öppnas ett registrereringsflöde bestående av följande steg: "Legitimering", "Personuppgifter", "Produkter", ev. "Autogiromedgivande", "Inpasseringsuppgifter" och "Sammanfattning".

...

Här ska man legitimera att personen har giltiga och godkända identitetshandlingar samt godkända intyg som styrker den valda kundtypen. Man måste explicit klicka i varje checkbox som ett bevis på att man har kontrollerat handlingarna.

...

Här presenteras en sammanfattning av de angivna uppgifterna i flödet. Gå igenom uppgifterna och verifiera att de stämmer innan du klickar på "Slutför". 

 

...

Teckna abonnemang som befintlig privatkund

...

Genom inställningen "Antal månader i förväg som man får teckna ett nytt abonnemang om man redan har ett aktivt" som nås genom "Inställningar > Inställningar-Kundrutiner > Teckna abonnemang" anger man hur många månader i förväg som man kan teckna ett nytt abonnemang innan det befintliga tar slut.

Beskrivning

För att kunna teckna abonnemang som befintlig privatkund krävs det att man inte har ett aktivt huvudabonnemang och uppfyller den konfigurerade kriteriet för förtida teckning av nytt abonnemang.

...

 1. Börja med att att söka personPå kundens personkort uppe till höger klicka på menyikonen > upp kunden.
 2. I personkortet, klicka på meny-knappen i rubriken "Kunduppgifter" och välj "Teckna Abonnemang"

...

 1. .

Flödet som nu visas är samma som när man teckna registrerar ny kund förutom och där den befintliga personuppgifter föreslås med möjlighet att uppdatera dessaprivatkundkund förutom att de befintliga personuppgifterna redan är ifyllda. Uppgifterna kan uppdateras. När det gäller autogiromedgivande steget autogiromedgivandesteget så presenteras de befintliga bankkontouppgifter bankkontouppgifterna och man ges också där möjligheten att uppdatera dem med nya kontouppgifter om (förutsatt att autogiromedgivandet inte har status "Hos BGC").


...

Registrera ny organisationskund

Konfiguration

 Konfigurering Konfigurering av ordinarie Ordinarie prislista är obligatorisk eftersom den . Den kommer att användas om organisationen, som man kopplar kunden till, inte har en organisationsprislista kopplad till sig. 

Kassakoppling Kassakoppling krävskrävs.

 Personuppslagning rekommenderas då personuppgifterna kommer att vara automatiskt ifyllda i registreringsflödet vilket snabbar upp flödetPersonuppslagning rekommenderas eftersom det snabbar upp registrering av ny kund då personuppgifterna fylls i automatiskt.

Beskrivning

 1. Börja Börja med att söka personIfall man lyckas säkerställa att personen förekommer i BRP så fortsätt att upp kunden för att säkerställa att personen inte redan finns registrerad.
 2. Ifall personen redan finns som kund så kan den utnyttja avtal och förbeställningr för en organisation genom att i personkortets "Kunduppgifter"-rubrik klicka på meny-knappen och välja "Utnyttja avtal/förbeställning"
 3. Är inte personen regstrerad som befintlig kund"Hittar man inte personen i BRP så klicka på "Registrera som privatkund"  vilket öppnar kund kan den registreras genom att klicka på "Registrera ny kund" och sedan "Organisationskund". Då öppnas ett registrereringsflöde bestående av följande steg: "Sök organisation", "Legitimering", "Personuppgifter", ev. "Produkter", "Autogiomedgivande",  "Inpasseringsuppgifter" och "Sammanfattning".

...

I flödet kommer man stegvis att ange nödvändig information för att registrera en ny organisationskund. Man kan när som helst avbryta flödet genom att klicka på "Avbryt" knappen-knappen. Inga Ingen information sparas i BRP förrän förräns man har klickat på "Slutför" i "Sammanfattningen".

1. Sök organisation

I det här steget ska man söka fram organisationen som man vill koppla kunden till. Skriv i sökfältet så visas träffarna automatiskt i tabellen nedan.

2. Legitimering

Här ska man legitimera att personen har giltiga och godkända identitetshandlingar samt godkända intyg som styrker oeganisationstillhörighetenden valda kundtypen. Man måste explicit klicka i varje checkbox som ett bevis att man har kontrollerat handlingarna.

3. Personuppgifter

Har man personuppslagningen påslagen kommer personuppgifterna automatiskt att vara ifyllda om man har legitimerats med svensk ID-handling och personnnummer i "Legitimering" steget så det . Det enda man behöver komplettera med är e-post postadress och mobilnummer. Det är möjligt att komplettera uppgifterna med telefonnummer Telefonnummer till hem och arbete är frivilliga att ange. 

4. Produkter

I det här steget ska man välja huvudabonnemang och eventuella frivilliga tilläggsprodukter. Om organisationen har  en en prislista kopplad till sig kommer produkter som ingår i prislista prislistan att vara valbara i det här steget. Om organisationen inte har någon prislista kommer produkter från ordinarie prislista att vara valbara. De obligatoriska tilläggen kommer automatiskt att vara valda när man väljer huvudabonnemang.  Prisinformation Prisinformation om de valda abonnemangen och tilläggen kommer också att presenteras.

5. Autogiromedgivande

Ifall man har valt ett autogiro abonnemang autogiroabonnemang i föregående steg så kommer man i det här steget att behöva ange kontouppgifter för ett autogiromedgivande. Observera att kontoinnehavaren måste vara minst 18 år,. 

6. Inpasseringsuppgifter

I det här steget ska man ta foto på kunden och ange ett kortnummer. Eventuella instruktioner för hur man registrerar ett kortnummer kan också förekomma på den här sidan om man har konfigurerat instruktionerna genom inställningen "Instruktioner på hur man registrerar medlemskortnummer".

7. Sammanfattning

Här presenteras en sammanfattning av den de angivna uppgifterna i flödet. Tanken är att ge chans att granska uppgifterna innan man klickar på slutför Gå igenom uppgifterna och verifiera att de stämmer innan du klickar på "Slutför".


...

Utnyttja avtal/förbeställning som befintlig kund

...