Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Registrera ny privatkund + länkar

...

En kund måste kunna legitimera sig med godkänd svensk eller utländsk identitetshandling. Om kunden uppvisar en utländsk identitetshandling måste kunden också kunna uppvisa arbetsintyg, hyreskontrakt, UT-kort kort eller LMA-kort som intyg på att kunden är bosatt i Sverige.

...

Man kan också konfigurera en uppföljningspunkt som X antal dagar i förväg uppmanar kunden (via mail och/eller SMS) att komma in och intyga sin kundtyp (dvs sätta ett nytt prisgarantidatum).

...

Kundtyperna Ordinarie, Student och Pensionär är fördefinerade kundtyper i BRP som blir synliga och valbara i de förenklade kundrutinerna genom följande steg:

  1. Skapa en ny prislista eller återanvänd en befintlig prislista
  2. Associera prislistan med någon av kundtyperna genom Inställningar > "Inställningar - Kundrutiner > Ordinarieprislista, Studentprislista och Pensionärsprislista."
  3. Återupprepa steg 1-2 för samtliga kundtyper

...

Kassakoppling

För att kunna utföra vilken förenklad kundrutin som helst (Söka och visa kund undantaget) måste i BRP Online specificera en koppling till en BRP kassa. Kopplingen kundrutiner som kan resultera i en debitering, måste BRP Online ha en kassakoppling. Kassakopplingen skapas automatiskt om man alltid kommer loggar in till BRP Online genom att klicka på "BRP Online"-ikonen i övre högra hörnet högst upp i BRP-klienten.  

TODO: BRP internt

Observera alltså att man inte kommer att kunna registrera nya kunder eller utföra några som helst rutiner på den uppsökta kunden om man manuellt anger webbadressen till BRP Online i webbläsaren. Vill man skapa ett bokmärke till BRP Online som måste man lägga till kassanamn och registerunitid som parameter till BRP Online webbadressen. Tex: mittgym.brponline.se/internal?registerclientname=kassa1&&registerunitid=1

Rutinbeskrivning 

Söka och visa kund

Varje rutin som man vill utföra inleds alltid med att börja söka efter person alternativt organisation genom att klick

Rutinbeskrivning 

...

Söka och visa kund

För att utföra en rutin måsta man först söka upp rätt kund eller oganisation. Klicka "Sök" i vänster menyn vänstermenyn i BRP Online för att visa söksidan.

Söka person

Se till att fliken "PersonPersoner i BRP" är vald i  drop-down menyn till vänster om sökrutan är vald innan du söker. Möjliga sökkriterier är personnummer, namn, e-post adresspostadress, kundnummer. Vi rekommenderar att alltid söka efter personen genom att ange personnummer som sökord för att få så träffsäkert resultat som möjligt. Skulle personen med den angivna personnnumret finns registrerad i BRP kommer ett förenklat personkort att visas automatiskt. Har man personuppslagningen aktiverad och inga sökträffar hittades i BRP kommer resultatet från uppslagningen att presenteras.Om sökresultatet innehåller flera sökträffar i BRP , kortnummer och telefonnummer. Vi rekommenderar att alltid söka på personnummer eftersom det ger rätt person direkt.

Om personuppslagning är aktiverat och man söker på ett personnummer som inte finns registrerad i BRP så kommer resultatet från uppslagningen att presenteras i en egen flik som heter "Personuppslagning". Där kan man välja att registrera personen som ny kund.

Om sökningen matchar flera personer så visas dessa i en tabell och där varje . Varje rad i tabellen kan expanderas till personkort , genom att klicka på raden, för att visa personkortet för personen.

Personkortet

Personkortet innehåller person- och kunduppgifter samt , tecknade abonnemang och tillägg, autogiromedgivande samt köpta värdekort.

På personkortet presenteras även eventuella avvikelser på personen , och dess abonnemang och autogiromedgivandeautogiromedgivanden. Allra högst upp på personkortet presenteras alltid alla personavvikelser (oavsett allvarlighet) samt abonnemang- och autogiromedgivande avvikelser . Där visas även avvikelser på abonnemang och autogiromedgivanden som har konfigurerats som fel eller varningar.

Avvikelser för abonnemang och autogiromedgivande som har konfigurerats som information kommer att presenteras som etikett under varje berörd abonnemang eller medgivande, oavsett allvarlighet, visas alltid som etiketter vid respektive abonnemang och autogiromedgivande.

Söka organisation

Se till att "Organisation" är vald i  drop-down menyn till vänster om sökrutanatt fliken "Organisationer i BRP" är vald innan du söker. Möjliga sökkriterier är organisationsnamn eller organisationsnummer. I likhet med sökning av person kommer en tabell med sökträffar att presenteras där varje rad kan expanderas till ett mycket förenklat organisationskort.

...

Registrera ny privatkund

Konfiguration

Konfigurering av kundtyp krävs. Konfiguration av Ordinarie prislista konfigurering är obligatorisk medan student Student och pensionär Pensionär är frivilliga. Om man inte konfigurerar studentStudent- och pensionärsprislista Pensionärsprislista så kommer man inte att kunna välja dessa kundtyper i legitimeringsflödet.

Kassakoppling krävs.

Personuppslagning rekommenderas då personuppgifterna kommer att vara automatiskt ifyllda i registreringsflödet vilket snabbar upp flödet.

Beskrivning

...

eftersom det går snabbare att registrera en ny kund då personuppgifterna fylls i automatiskt.

Beskrivning

  1. Börja med att söka efter kunden för att säkerställa att personen inte redan finns registrerad.
  2. Ifall personen redan finns som kund så kan ett nytt abonnemang tecknas via "Teckna abonnemang som befintlig privatkund".
  3. Hittar man Är inte personen i BRP så regstrerad som kund kan den registreras genom att klicka på "Registrera som privatkund"  vilket öppnar ny kund" och sedan "Privatkund". Då öppnas ett registrereringsflöde bestående av följande steg: "Legitimering", "Personuppgifter", "Produkter", ev. "Autogiromedgivande", "Inpasseringsuppgifter" , och "Sammanfattning".

Registreringsflöde

I flödet kommer man stegvis att ange nödvändig information för att registrera en ny privat kundprivatkund. Man kan när som helst avbryta flödet genom att klicka på "Avbryt"-knappen. Inga Ingen information sparas i BRP förrän förräns man har klickat på "Slutför" i "Sammanfattningen".

...

Här ska man legitimera att personen har giltiga och godkända identitetshandlingar samt godkända intyg som styrker den valda kundtypen. Man måste explicit klicka i varje checkbox som ett bevis att man har kontrollerat handlingarna.

2. Personuppgifter

Har man personuppslagningen påslagen kommer personuppgifterna automatiskt att vara ifyllda så det . Det enda man behöver komplettera med är e-post postadress och mobilnummer. Det är möjligt att komplettera uppgifterna med telefonnummer Telefonnummer till hem och arbete är frivilliga att ange. 

3. Produkter

I det här steget ska man välja huvudabonnemang och eventuella frivilliga tilläggsprodukter. De obligatoriska tilläggen kommer automatiskt att vara valda förvalda när man väljer huvudabonnemang.  Prisinformation Prisinformation om de valda abonnemangen och tilläggen kommer också att presenterasvisas längst upp på sidan.

4. Autogiromedgivande

Ifall man har valt ett autogiro abonnemang autogiroabonnemang i föregående steg så kommer man i det här steget att behöva ange kontouppgifter för ett autogiromedgivande. Observera att kontoinnehavaren måste vara minst 18 år.

5. Inpasseringsuppgifter

I det här steget ska man ta foto på kunden och ange ett kortnummer. Eventuella instruktioner för hur man registrerar ett kortnummer kan också förekomma på den här sidan om man gar definierat har konfigurerat instruktionerna genom inställningen "Instruktioner på hur man registrerar medlemskortnummer".

6. Sammanfattning

Här presenteras en sammanfattning av den de angivna uppgifterna i flödet. Tanken är att ge chans att granska uppgifterna innan man klickar på slutför Gå igenom uppgifterna och verifiera att de stämmer innan du klickar på "Slutför". 

 

...

Teckna abonnemang som befintlig privatkund

...