Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Förtydligat Begreppsbeskrivningarna

...

Förenklande kundrutiner bygger på tre generalla fördefinerade kundtyper: ordinarieOrdinarie, student Student och pensionär som Pensionär. Kundtypen styr vilka typer av abonnemang och tilläggsprodukter som kunder har möjlighet att teckna samt under hur lång tid kunden är berättigad att få priser som är associerade till respektive kundtyp.

Varje En kund måste kunna legitimera sig med godkända svenska eller utländska identitetshandlingargodkänd svensk eller utländsk identitetshandling. Om kunder kunden uppvisar en utländsk identitetshandling måste den måste kunden också kunna uppvisa arbetsintyg, hyreskontrakt, UT-kort eller LMA kort som intyg på att personen kunden är bosatt i Sverige.

Ordinarie

En vanlig kund som måste intyga sig genom antigen giltiga svenska eller utländska identitetshandlingar uppfylla minsta ålder kravet om den är påslagengiltig svensk eller utländsk identitetshandling. Via en inställning kan man ange att kunden även måste uppfylla en viss minimiålder.

Student

Kund som studerar och kan intyga sin skolgång genom giltigt Mecenatkort eller Studentkort.

Pensionär

Följande typer av pensionär förekommer:

Ålderspensionär

Personen Kunden måste ha uppfyllt 65 år för att identifiera sig med som den här kundtypenålderspensionär.

Sjukpensionär livet ut

Personen Kunden måste uppvisa ett sjukintyg från Försäkringskassan utan giltighetsdatum.

Tillfällig pensionär

Personen måste som visar upp ett Kunden måste uppvisa ett sjukintyg från Försäkringskassan med giltighetsdatum fall klassas som tillfälliga pensionärer.

Förtidspensionär

Personen Kunden måste uppvisa ett intyg från Premiepensionsfonden.

Organisationskund

Kunder som vill kunna Organisationskunder kan ta del av organisationsavtal och förbeställningar från en organisation. Kunden måste kunna uppvisa organisationstillhörighet (passerkort, kläder etc) , eller kan kunna knytas till importerade förbeställningar genom personnummer, klassas som organisationskundervia sitt personnummer.

Huvudabonnemang

Huvudabonnemang benämns det vanliga träningsabonnemanget som kunden väljer att teckna. Det kan vara både att autogiro abonnemang ett autogiroabonnemang eller ett kontantabonnemang.

...

Tilläggsprodukt kallas produkter som är associerade med ett huvudabonnemang. Det kan vara frivilliga produkter, som varor eller abonnemang (text.ex. handduksabonnemang eller olyckfallsförsäkring), men också obligatoriska produkter som till exempel , som t.ex. administrationsavgifter. 

Förbeställningar

Som ett alternativ till Organisationskoppling  finns numera konceptet förbeställningar. Tanken Tanken med förbeställningar är att kundansvarig för organisationen förhandlar med organisationen och skapar förbeställningar av vald produkt ska förhandla med en organisation om att skapa upp förbeställningar av produkter för ett antal anställda. Sedan när När den anställde sedan kommer till anläggningen så söker kan receptionisten söka upp förbeställningen en förbeställning och slutför slutföra registreringen. Det finns möjlighet att importera en bunt med förbeställningar om t.ex. ett externt system används för organisationskunder

Automatiserad justering av prislistor

Kundtyperna student och pensionär som När kundtyperna Student och Pensionär intygar sig med ett tidsbestämt intygska ha intyg, ska de få en tidsbestämd prisgaranti i samband med registreringen. Med andra ord får en person kund, som intygar sig som student tillgång , tillgång till studentprislistan (blir den kundtypen) tom datumet t.o.m. det datum som intyget är giltigt tomtill. När man har passerat giltighetsdatumet faller man giltighetsdatumet har passerats så kommer kunden att automatiskt falla tillbaka till ordinarie prislistanprislista.

Man kan också konfigurera en uppföljningspunkt som X antal dagar i förväg upplyser uppmanar kunden (via mail och/eller SMS) att komma in och intyga sin kundtyp (dvs sätta ett nytt prisgarantidatum).

Konfigurering

...

Aktivera förenklade kundrutiner

...

Börja med att aktivera kundrutiner

Kundtyperna : ordinarieOrdinarie, student Student och pensionär Pensionär är fördefinerade kundtyper i BRP som blir synliga och valbara i de förenklade kundrutinerna genom att man första skapar en n följande steg:

  1. Skapar en ny prislista eller

...

  1. återanvänd en befintlig prislista
  2. Associera prislistan med kundtypen genom Inställningar > "Inställningar - Kundrutiner > Ordinarieprislista, Studentprislista och Pensionärsprislista."

Konfigurera huvudabonnemang

...