Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kunden har möjlighet att betala för uppsägningstiden under uppsägningstillfället. Om man väljer att inte slutbetala kommer AG-dragningar att göras under uppsägningstiden

...

 

Debitera abonnemang

 

...

Konfiguration

 Inställningen "Max antal debiteringsintervall att förskottsbetala abonnemang" kontrollerar hur många månader i förväg som man får debitera ett abonnemang (standardvärdet är 12 månader).

 

Beskrivning 

Denna rutin kan användas vid två situationer:
-

  • Då kunden vill förskottsbetala sina abonnemang

...

  • Då abonnemanget är släpande (debiterat t.o.m. är inte tidigare än förväntat datum) och man vill debitera fram abonnemanget.

 

Rutinen påbörjas genom att klicka på ikonen ≡ till höger om huvudabonnemanget som ska debiteras och sedan välja "Debitera".
Där ser man en sammanfattning på vilka abonnemang, vilken period och hur mycket som abonnemangen kommer debiteras. Man har möjlighet att välja antal månader som man vill debitera. Tillägg tas med automatiskt och det förutsätts att tilläggen ska få samma datum på debitera t.o.m som huvudabonnemanget efter debitering.

Om ett abonnemang är släpande så finns ytterligare ett alternativ 'Debitera ikapp' vilket innebär att man debiterar så mycket som krävs för att abonnemanget(n) inte längre ska räknas som släpande.

När man klickar på sluför slutför så skapas en beställning som automatiskt öppnas i kassan.

...