Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

På förenklade kundkortet, som alla förenklade kundrutiner utgår från, visas eventuella avvikelser som kan förekomma på person, abonnemang och autogiromedgivande. Man har möjlighet att konfiguerara allvarlighetsnivåer för dessa avvikelser. Allvarlighetsnivåerna styr hur avvikelser presenteras på personkortet. Konfigureringen görs genom att Kontaktregister > Inställningar > Personstatustyp

Sätta interna meddelande på personer som har registrerats via förenklade kundrutiner

Det finns möjlighet att ange ett konfigurerbart internt meddelande på den registrerade personen genom att ange meddelande i inställningen "Internt meddelande för person registrerad med kundrutiner".  Tanken är att man i vanliga BRP ska upplysa personalen att kunden bör hanteras via kundrutinerna då vissa kundåtgärder kommer inte att fungera i de förenklade kunrutinerna ifall man gör åtgärden i BRP

Kassakoppling

För att kunna utföra vilken förenklad kundrutin som helst (Söka och visa kund undantaget) måste i BRP Online specificera en koppling till en BRP kassa. Kopplingen skapas automatiskt om man alltid kommer till BRP Online genom att klicka på "BRP Online" ikonen i högra hörnet högst upp i BRP klienten.  

...