Child pages
 • BRP Kontroll

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Ladda ned appen "BRP Kontroll" från Google Play
 • Starta appen och gå till inställningar (Kugghjulet i övre högra hörnet)
 • Välj streckkod, RFID eller magnetkort (RFID syns bara om telefonen stöder det)
 • Tryck "Läs från QR-kod"
 • Telefonen installerar nu appen "Barcodescanner"
 • Återvänd till BRP Inpassering och gå tillbaka till kugghjulet
 • Tryck "Läs från QR-kod" och läs in den QR-kod du fått från BRP:s support
 • Tryck på telefonens bakåtknapp för att återvända till kontrollläget

 

Brponly
Titlel
http://ressaldo.se/ 
Installation
 • Skapa en API-nyckel av typ #showByCardNumber#
 • Gör en pdf av rapporten API-nyckel och skicka till kunden
 • Välj en läsare per anläggning och kryssa i "Används för externa inpasseringar via API"
 • Testkör enligt ovan
 • Felsökning BRP Kontroll och BRP Inpassering
 

...