Child pages
 • Attestera rapporterad tid

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Personal > Attestera
 2. Kontrollera tiderna, i normalfallet avviker inte "Preliminär planerad tid" från "Normaltid"
 3. Kryssa aktuella rader
 4. Klicka på "Fastställ planerad tid"

Den fastställda tiden för den anställde syns nu i bokningsvyn i BRP för layouterna "Dag" och "Vecka, resurs" (högst upp under resursens namn). 

Korrigera fastställd tid för en dag

Om den anställde ännu inte har låst sin månad finns det möjlighet att justera den planerade tiden för en dag. Detta görs genom att:

 1. Ta fram bokningsvyn i BRP för den anställde med layouten eller "Dag" och "Vecka, resurs".
 2. Högerklicka på den fastställda tiden.
 3. Klicka på alternativet Ändra fastställd tid.

Efter månadsslut

Lås månader

...