Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Vill man begränsa hur lång tid man får frysa ett abonnemang används inställningarna "Kortast tillåtna frysperiod för abonnemang" respektive "Längsta tillåtna frysperiod för abonnemang". Dessa värden påverkar vilka datum man kan välja för en frysningsperiod samt när man kan tina upp ett pågående frysning.

Beskrivning

Man påbörjar ett frysningflöde genom att klicka på ikonen ≡ till höger om abonnemanget som man vill frysa och därefter välja "Frys". Därefter påbörjas flödet bestående av "Legitimering, Frysningsorsak, Period och Sammanfattning.  Om   Om man har konfigurerar att inte använda sig av avvikelseorsaker kommer steg 2 "Frysningsorsak" att inte visas. 

1. Legitimering

 Här måste man legitimera sig som kunden själv eller ombud som gör frysningen.

...

Vill man begränsa när man får tina upp en pågående frysning får man ställa in ett värdet på inställningen "Kortast tillåtna frysperiod för abonnemang". Man kommer inte kunna tina upp en pågående frysning före det kortaste frysningsperiodens slut.  Observera att den här restriktionen inte gäller för frysningar som ännu inte har påbörjats, så kallade framtida frysningar.

Beskrivning

 Välj det frysta abonnemanget genom att klicka på ikonen ≡ till höger om abonnemanget som man vill tina upp och därefter välja "Tina upp". I nästa steg kommer man presenteras med vy som presenterar eventuella betalningar som måste göras för ifall BRP har hunnit att debitera för den perioden som abonnemangets debitera tom datum blir vid upptiningen.

...

Vill man begränsa när hur länge man får förkorta en nuvarande frysningen gör man det via inställningen "Kortast tillåtna frysperiod för abonnemang". 

Beskrivning

Man kan endast förkorta endast pågående frysning frysningar genom att klicka på ikonen ≡ till höger om abonnemanget som man vill förkorta frysningen på och därefter välja "Förkorta frysning". Därefter väljer man vilket det nya slutdatumet på frysperioden blir samt eventuell betalning ifall BRP har hunnit att behandla den gamla frysningen och därmed inte debiterat för den gamla frysningen som var längre än den nya frysningen. Dvs man måste betala för de dagar som man har tänkt utnyttja när man har förkortat frysningen.

...

Förlänga pågående frysning av abonnemang

Konfiguration

Vill man begränsa när hur länge man får förkorta en nuvarande frysningen gör man det via inställningen "Kortast tillåtna frysperiod för abonnemang". 

Beskrivning

Man kan endast förlänga pågående frysningar genom att klicka på ikonen ≡ till höger om abonnemanget som man vill förkorta frysningen på och därefter välja "Förläng frysning". Därefter går man ett likadant flöde som man gjorde när man gjorde den initiala frysningen men där man tar hänsyn till hur lång den nuvarande frysningen har fortlöpt när man beräknar den nya tillåtna frysningsperioden. Dvs. har man haft abonnemanget fryst i 9 månader så kan man förlänga frysningen endast 3 månader till om man har inställningen "Längsta tillåtna frysperiod för abonnemang" inställt på 12 månader.

...

Överlåta abonnemang

Konfiguration

I dagsläget är det endast möjligt att tillåta överlåtelse av kontantabonnemang. Konfigurering för att tillåta görs per produkt genom Produkter-> Produkter -> "Sök fram och välj produkten som man vill kunna överlåta" -> Fliken Abonnemang > "Tillåt överlåtelse".

Beskrivning

Man överlåter ett kontantabonnemang genom att  på ikonen ≡ till höger om abonnemanget som man vill överlåta på personkortet. Därefter klicka på "Överlåt abonnemang" där man därefter påbörjar man ett flöde bestående av följande steg: 

...

"Max antal dagar att förlänga uthämtade abonnemang vid uthämtningstillfället" styr hur många extra dagar kunden får tillgodo om man hämtar kortet vid senare tillfälle. Till exempel om inställningen är satt på 14 dagar och kunden hämtar ut sitt kort 10 dagar efter att man har registrerat sig på nätet får kunden 10 dagar tillgodo (abonnemangets debitera tom flyttas fram så många dagar). Men kunden kommer 20 dagar efter registreringstillfället och hämtar ut sitt kort så får man 14 dagar tillgodo och inte 20 dagar.

Beskrivning

Om kunden har en beställning som är färdig för uthämtning kommer åtgärden "Hämta ut onlineköp" att visas när man klickar på meny till höger om personuppgifterna på personkortet, annars är den dold. I övrigt är det ett snarlikt flöde som nyregistrering av kund som består av: "Legitimering" , "Personuppgifter", "Produktval och tilläggs val", "Autogiromedgivande", "Inpasseringsuppgifter" och "Sammanfattning".

...

I inställningen "Nytt medlemskort" pekar man ut produkter som är medlemskort och som man vill ska synas i rutinen "Nytt medlemskort"

Beskrivning

Om man har pekat ut någon/några medlemskortprodukter genom inställningen "Nytt medlemskort" kommer man på personkortsmenyn (högst upp till höger på personkortet) kunna välja "Nytt medlemskort" som

...