Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Vill man begränsa hur lång tid man får frysa ett abonnemang används inställningarna "Kortast tillåtna frysperiod för abonnemang" respektive "Längsta tillåtna frysperiod för abonnemang". Dessa värden påverkar vilka datum man kan välja för en frysningsperiod

Beskrivning

I dagsläget kan man endast frysa aktiva kontantabonnemang genom att klicka på ikonen ≡ till höger om abonnemanget som man vill frysa och därefter välja "Frys". Därefter påbörjas ett fräsningsflöder bestående av "Legitimering, Frysningsorsak, Period och Sammanfattning.  Om man har konfigurerar att inte använda sig av avvikelseorsaker kommer steg 2 "Frysningsorsak" att inte visas. 

...