Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

I dagsläget kan man endast frysa aktiva kontantabonnemang genom att klicka på ikonen ≡ till höger om abonnemanget som man vill frysa och därefter välja "Frys". Därefter påbörjas ett fräsningsflöder bestående av "Legitimering, Frysningsorsak, Period och Sammanfattning.  Om man har konfigurerar att inte använda sig av avvikelseorsaker kommer steg 2 "Frysningsorsak" att inte visas. 

...

Tina upp fryst abonnemang

Konfiguration

Beskrivning

...

Förkorta pågående frysning av abonnemang

...