Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Genom inställningen "Inkludera dagens datum i uppsägningstid" styr man om man vill att uppsägningen påbörjas på en gånge gång eller dagen efter

Beskrivning

...

Frysa abonnemang

Konfiguration

Om man önskar att en bekräftelse skrivs ut och dessutom e-postas till kund så sätt inställningen "Använd bekräftelse på frysning av abonnemang" till Ja.

Vill man att fryst abonnemang ska debiteras även under bindningstiden så aktivera inställning "Debitera fryst abonnemang under bindningstiden". Kunden kommer då att få dagar tillgodo som fås då bindningstiden löpt ut.

Vill man begränsa hur lång tid man får frysa ett abonnemang används inställningarna "Kortast tillåtna frysperiod för abonnemang" respektive "Längsta tillåtna frysperiod för abonnemang".

Beskrivning...

Ta bort frysning av abonnemang

...