Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Förlänga pågående frysning av abonnemang

Konfiguration

 Beskrivning

...

Överlåta abonnemang

...

I dagsläget är det endast möjligt att tillåta överlåtelse av kontantabonnemang. Konfigurering för att tillåta görs per produkt genom Produkter-> Produkter -> "Sök fram och välj produkten som man vill kunna överlåta" -> Fliken Abonnemang > "Tillåt överlåtelse".Beskrivningprodukt genom Produkter-> Produkter -> "Sök fram och välj produkten som man vill kunna överlåta" -> Fliken Abonnemang > "Tillåt överlåtelse".

Beskrivning

Man överlåter ett kontantabonnemang genom att  på ikonen ≡ till höger om abonnemanget som man vill överlåta på personkortet. Därefter klicka på "Överlåt abonnemang" där man därefter påbörjar man ett flöde bestående av följande steg: 

Legitimering

Här ska den nya nyttjaren legitimera sig och uppvisa intyg som styrker dennes rätt att bli samma kundtyp som överlåtaren. Om den nya nyttjaren har ett svenskt personnummer och ID-handling så kommer BRP först försöka söka i kundregistret efter personen och personuppslagningen ifall personen inte är kund i BRP sedan tidigare. Skulle man hittade personen som befintlig kund i BRP får denne inte ha ett aktivt pågående abonnemang. 

Om personen saknar ett svenskt personnummer (dvs. identifieras sig med utländsk ID-handling) kommer man få möjlighet att göra en manuell sökning i BRPs kundregister och med hjälp av namn, födelsedag, e-post och adress identifiera personen. 

Personuppgifter

Om man inte lyckas hitta personen som befintlig kund eller via personuppslagningen får man manuell fylla personuppgifter i det här steget. Annars är uppgifterna ifyllda med mööjhlighet att korrigera dem.

Abonnemang

Här presenteras huvudabonnemanget som man överlåter samt eventuellt tillägg i form av tex överlåtelseavgift som kunderna måste betala.

Inpasseringsuppgifter

Här ska inpasseringsuppgifter fyllas i. Om nya nyttjaren är kund sedan tidigare visas dess gamla kortnummer och foto upp, annars får man ta nya inpasseringsuppgifter. 

Sammanfattning

 

...

Intyga/Ändra kundtyp

Om kunden från börjar intygade sin kundtyp med en tidsbegränsad intyg dvs intyget har ett giltigthetsdatum som tex. Mecenatkortet eller tillfällig sjukpensionär från Försäkringskassan som kommer dessa kunden att övergå till den ordinarie prislista efter att giltighetsdatumet har passerat. För att kunden ska bibehålla sin kundtyp så måste kunden komma och intyga sig på nytt och på så sätt förlänga sin kundtyp. 

...

"Max antal dagar att förlänga uthämtade abonnemang vid uthämtningstillfället" styr hur många extra dagar kunden får tillgodo om man hämtar kortet vid senare tillfälle. Till exempel om inställningen är satt på 14 dagar och kunden hämtar ut sitt kort 10 dagar efter att man har registrerat sig på nätet får kunden 10 dagar tillgodo (abonnemangets debitera tom flyttas fram så många dagar). Men kunden kommer 20 dagar efter registreringstillfället och hämtar ut sitt kort så får man 14 dagar tillgodo och inte 20 dagar.

Beskrivning

Om kunden har en beställning som är färdig för uthämtning kommer åtgärden "Hämta ut onlineköp" att visas när man klickar meny till höger om personuppgifterna på personkortet, annars är den dold. I övrigt är det ett snarlikt flöde som nyregistrering av kund som består av: "Legitimering" , "Personuppgifter", "Produktval och tilläggs val", "Autogiromedgivande", "Inpasseringsuppgifter" och "Sammanfattning".

...

I inställningen "Nytt medlemskort" pekar man ut produkter som är medlemskort och som man vill ska synas i rutinen "Nytt medlemskort"

Beskrivning

Om man har pekat ut någon/några medlemskortprodukter genom inställningen "Nytt medlemskort" kommer man på personkortsmenyn (högst upp till höger på personkortet) kunna välja "Nytt medlemskort" som

då kommer att starta ett enkelt flöde där man legitimerar sig, kan välja någon av de utpekade medlemskortsprodukterna och ev. betala för den.

...

 

 

 

Personregistrering

Uthämtning av köp online

...