Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Konfiguration

I inställningen "Nytt medlemskort" pekar man ut produkter som är medlemskort och som man vill ska synas i rutinen "Nytt medlemskort"

...