Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nytt medlemskort

Konfiguration

I inställningen "Nytt medlemskort" pekar man ut produkter som är medlemskort och som man vill ska synas i rutinen "Nytt medlemskort"

Beskrivning

Om man har pekat ut någon/några medlemskortprodukter genom inställningen "Nytt medlemskort" kommer man på personkortsmenyn (högst upp till höger på personkortet) kunna välja "Nytt medlemskort" som

då kommer att starta ett enkelt flöde där man legitimerar sig, kan välja någon av de utpekade medlemskortsprodukterna och ev. betala för den

...

 

 

 

Personregistrering

Uthämtning av köp online

...