Child pages
 • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Beskrivning

...

Uthämtning av online köp

 

Uthämtning av köp online gör det möjligt för kunden att i lugn och ro registrera sig på nätet, välja abonnemang och betala för detta.

...

Vid registreringstillfället kan kunden ges möjlighet att välja rabatterade abonnemang (t.ex. för studenter).

Kundens abonnemang börjar som standard att gälla från registreringstillfället, men med konfiguration går det att styra så att abonnemangets debiterat t.o.m.-tillfälle flyttas fram som en bonus vid snabb uthämtning (förslagsvis 2 veckor).

Vid uthämtningstillfället bekräftas kundens rätt till rabatterat pris och om kunden inte har rätt kommer en prisjustering att ske och kunden kan betala mellanskillnaden i kassan.När kunden kommer till anläggningen bekräftas kundens information på samma sätt som vid Personregistrering. Fotografering, tilldelning av inpasseringskort, fingeravtrycksregistrering och annat som måste ske på plats genomförs.För att kunna göra en uthämtning måste BRP Online öppnas från en BRP-klient med kopplad kassa.

 

Konfiguration

Beskrivning

 

...

Konfiguration

Om kund inte kan styrka rätt till rabatterad prislista (tex. att man är student trots att man har valt abonnemanget med studentprislist) kommer samtliga rabatterade poster att få en prisjustering där detaljerna presenteras för att på ett enkelt sätt kunna förklara prisskillnader för kunden. Styrs av inställningen "Använd retroaktiv prisomräkning av uthämtade abonnemang".

"Max antal dagar att förlänga uthämtade abonnemang vid uthämtningstillfället" styr hur många extra dagar kunden får tillgodo om man hämtar kortet vid senare tillfälle. Till exempel om inställningen är satt på 14 dagar och kunden hämtar ut sitt kort 10 dagar efter att man har registrerat sig på nätet får kunden 10 dagar tillgodo (abonnemangets debitera tom flyttas fram så många dagar). Men kunden kommer 20 dagar efter registreringstillfället och hämtar ut sitt kort så får man 14 dagar tillgodo och inte 20 dagar.

Beskrivning

 1. Sök upp kunden. Om kunden har en beställning som är färdig för uthämtning kommer åtgärden "Hämta ut onlineköp" att visas.
 2. Välj "Hämta ut onlineköp".
 3. Bekräfta legitimering.
 4. Bekräfta personuppgifter.
 5. Hantera produkttillägg.
 6. Hantera eventuellt AG-medgivande.
 7. Hantera inpasseringsuppgifter.
 8. Bekräfta detaljer.
 9. Ta eventuellt betalt i kassan för tillägg.

Konfiguration

...

...

Nytt medlemskort

Konfiguration

Beskrivning

 

Personregistrering

Uthämtning av köp online

...