Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 

namn,födelsedatum,e-postadress

Denna skapas med fördel från kalkylverktyg så som Excel eller Open/Libre Office (format windows-1252/Latin1 vilket är standard i windows).

 

Exempel på csv-fil:

...

...

...

Säga upp abonnemang

Konfiguration

...

Ta bort frysning av abonnemang

Konfiguration

Beskrivning

...

 

Förkorta pågående frysning av abonnemang

Konfiguration

Beskrivning

...

 

 

Förlänga pågående frysning av abonnemang

Konfiguration

 Beskrivning

...

 

Uppgradera abonnemang

Konfiguration

...