Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tilläggsprodukt kallas produkter är associerade med ett huvudabonnemang. Det kan vara frivilliga produkter som varor eller abonnemang (tex. handduksabonnemang eller olyckfallsförsäkring) men också obligatoriska produkter som till exempel administrationsavgifter. 

Förbeställningar


Automatiserad justering av prislistor

...

 

namn,födelsedatum,e-postadress

Denna skapas med fördel från kalkylverktyg så som Excel eller Open/Libre Office (format windows-1252/Latin1 vilket är standard i windows).

 

Exempel på csv-fil:

 

 


...

Säga upp abonnemang

Konfiguration

...

Ta bort frysning av abonnemang

Konfiguration

Beskrivning

...

 

Förkorta pågående frysning av abonnemang

Konfiguration

Beskrivning

...

 

 

Förlänga pågående frysning av abonnemang

Konfiguration

 Beskrivning

...

 

Uppgradera abonnemang

Konfiguration

...