Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Importera förbeställningar

 

mportering Importering av förbeställningar sker genom att man väljer produkt, giltighetstid och sedan läser in en enkel csv-fil.

Varje rad ska innehålla: 

 

namn,personnummer,e-postadress

 alternativt

 

namn,födelsedatum,e-postadress

Denna skapas med fördel från kalkylverktyg så som Excel eller Open/Libre Office (format windows-1252/Latin1 vilket är standard i windows).

 

Exempel på csv-fil:

 

 


...

Säga upp abonnemang

Konfiguration

...

Ta bort frysning av abonnemang

Konfiguration

Beskrivning

...

 

Förkorta pågående frysning av abonnemang

Konfiguration

Beskrivning

...

 

 

Förlänga pågående frysning av abonnemang

Konfiguration

 Beskrivning

...

 

Uppgradera abonnemang

Konfiguration

...