Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Börja med att söka person
  2. Ifall man lyckas säkerställa att personen förekommer i BRP klicka på meny knappen högst upp till höger  på personkortet och välj "Utnyttja avtal/förbeställning" 
  3. Ett registreringsflöde likt den för att registrera ny organisationskund startas men den skillnaden att BRP listar de organisationer där personens personnummer förekommer bland förbeställningarna som förslag i steg 1 "Sök organisation".
    Om man då väljer en organisation som har en importerad förbeställning för personen så kommer kunden endast att få välja produkten som är angiven i föreställningen i steget där man väljer produkt

...


...

Visa/skapa/importera förbeställningar

Konfiguration

Man måste ha rättigheten "Organisation" för att kunna administrera förbeställningar

Beskrivning 

Visa förbeställningar

Sök upp organisationskortet för aktuell organisation i BRP Online och klicka på meny ikonen högst upp till höger. Välj därefter 'Visa förbeställningar' 

Skapa förbeställningar

Man kan manuellt skapa förbeställningar som genom att "Söka organisation">"Visa förbeställning">"Skapa förbeställning"

Importera förbeställningar

 

mportering av förbeställningar sker genom att man väljer produkt, giltighetstid och sedan läser in en enkel csv-fil.
Varje rad ska innehålla: 

namn,personnummer,e-postadress

 alternativt

namn,födelsedatum,e-postadress

Denna skapas med fördel från kalkylverktyg så som Excel eller Open/Libre Office (format windows-1252/Latin1 vilket är standard i windows).

 

Exempel på csv-fil:

 

Image Added

 


...

Säga upp abonnemang

Konfiguration

...

Ta bort frysning av abonnemang

Konfiguration

Beskrivning

...

 

Förkorta pågående frysning av abonnemang

Konfiguration

Beskrivning

...

 

 

Förlänga pågående frysning av abonnemang

Konfiguration

 Beskrivning

...

 

Uppgradera abonnemang

Konfiguration

...