Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

För att kunna utföra vilken förenklad kundrutin som helst (Söka och visa kund undantaget) måste i BRP Online specificera en koppling till en BRP kassa. Kopplingen skapas automatiskt om man alltid kommer till BRP Online genom att klicka på "BRP Online" ikonen i högra hörnet högst upp i BRP klienten.  


TODO: BRP internt

Observera alltså att man inte kommer att kunna registrera nya kunder eller utföra några som helst rutiner på den uppsökta kunden om man manuellt anger webbadressen till BRP Online i webbläsaren. Vill man skapa ett bokmärke till BRP Online som måste man lägga till kassanamn och registerunitid som parameter till BRP Online webbadressen. Tex: mittgym.brponline.se/internal?registerclientname=kassa1&&registerunitid=1

...