Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Utnyttja avtal/förbeställning som befintlig kund

Konfiguration

För att kunna använda sig av förbeställningar så måste man aktivera inställningen "Aktivera möjlighet att använda förbeställningar för organisationer"

För att privatperson som redan har tecknat ett privatabonnemang ska kunna ta del av organisationsavtal finns det en inställning "Tillåt inte omvandling till organisationskund om kvarvarande månader på befintligt abonnemang är mer än" som reglar hur många kvarvarande månader som ska finnas kvar på privatabonnemanget innan man får ta del av organisationsavtalet

Beskrivning

...

Skapa/importera förbeställningar

...