Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Se till att "Person" är vald i  drop-down menyn till vänster om sökrutan. Möjliga sökkriterier är personnummer, namn, e-post adress, kundnummer eller telefonnummer. Vi rekommenderar att alltid söka efter personen genom att ange personnummer som sökord för att för så träffsäkert resultat som möjligt. Skulle personen med den angivna personnnumret finns registrerad i BRP kommer ett förenklat personkort att visas automatiskt. Har man personuppslagningen aktiverad och inga sökträffar hittades i BRP kommer resultatet från uppslagningen att presenteras.

...