Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

BEGREPP


Kundtyper

Förenklande kundrutiner bygger på tre generalla fördefinerade kundtyper: ordinarie, student och pensionär som styr vilka typer av abonnemang och tilläggsprodukter som kunder har möjlighet att teckna samt under lång tid kunden är berättigad att få priser som är associerade till respektive kundtyp.

Varje kund måste kunna legitimera sig med godkända svenska eller utländska identitetshandlingar. Om kunder uppvisar en utländsk identitetshandling måste den också kunna uppvisa arbetsintyg, hyreskontrakt, UT-kort eller LMA kort som intyg på att personen är bosatt i Sverige.

Ordinarie

En vanlig kund som måste intyga sig genom antigen giltiga svenska eller utländska identitetshandlingar uppfylla minsta ålder kravet om den är påslagen.

Student

Kund som studerar och kan intyga sin skolgång genom giltigt Mecenatkort eller Studentkort

Pensionär

Följande typer av pensionär förekommer:

Ålderspensionär

Personen måste ha uppfyllt 65 år för att identifiera sig med som den här kundtypen

Sjukpensionär livet ut

Personen måste uppvisa ett sjukintyg från Försäkringskassan utan giltighetsdatum

Tillfällig pensionär

Personen måste som visar upp ett sjukintyg från Försäkringskassan med giltighetsdatum fall klassas som tillfälliga pensionärer

Förtidspensionär

Personen måste uppvisa ett intyg från Premiepensionsfonden

Organisationskund

Kunder som vill kunna ta del av organisationsavtal måste kunna uppvisa organisationstillhörighet (passerkort, kläder etc), eller kan knytas till importerade förbeställningar genom personnummer, klassas som organisationskunder.

Huvudabonnemang

Huvudabonnemang benämns det vanliga träningsabonnemanget som kunden väljer att teckna. Det kan vara både att autogiro abonnemang eller ett kontantabonnemang.

Tilläggsprodukt

Tilläggsprodukt kallas produkter är associerade med ett huvudabonnemang. Det kan vara frivilliga produkter som varor eller abonnemang (tex. handduksabonnemang eller olyckfallsförsäkring) men också obligatoriska produkter som till exempel administrationsavgifter. 

KONFIGURERING


Steg 1 - Konfigurera kundtyper

Kundtyperna: ordinarie, student och pensionär är fördefinerade kundtyper i BRP som blir synliga och valbara i de förenklade kundrutinerna genom att man första skapar en ny prislista eller återanvänder befintlig

och sedan associerar den prislista till inställningen för respektive kundtyp genom Inställningar > "Inställningar - Kundrutiner > Ordinarieprislista, Studentprislista och Pensionärsprislista."

Steg 2 - Konfigurera huvudabonnemang

Vanligtvis bör en kundtyp bara ha ett fåtal abonnemangsprodukter utpekade. För att knyta ett huvudabonnemang till en specifik kundtyp räcker det att knyta den abonnemangsprodukten till den prislista som

har pekats ut som prislista för den kundtypen i "Steg 1 - Konfigurera huvudabonnemang" 

Steg 3 - Konfigurera tilläggsprodukt

När man har konfigurerat huvudabonnemang så letar man fram den abonnemangsprodukten i BRP klienten och lägger upp de andra produkter som tillägg under fliken "Abonnemang". 

Det finns möjlighet att begränsa i vilka kundrutiner som det här tillägget ska vara valbart, obligatoriskt eller ej valbart.

RUTINBESKRIVNING 


Söka och visa kund

Konfiguration

Beskrivning

Varje rutin som man vill utföra inleds alltid med att börja söka efter person alternativt organisation genom att klick på "Sök" i vänster menyn i BRP Online

Söka person

Se till att "Person" är vald i  drop-down menyn till vänster om sökrutan. Möjliga sökkriterier är personnummer, namn, e-post adress, kundnummer eller telefonnummer. Vi rekommenderar att alltid söka efter personen genom att ange personnnummer  som sökord för att för så träffsäkert resultat som möjligt. Skulle personen med den angivna personnnumret finns registrerad i BRP kommer ett förenklat personkort att visas automatiskt.

Om sökresultatet innehåller flera sökträffar så visas de i en tabell och där varje rad i tabellen kan expanderas till personkort genom att klicka på raden  

Söka organisation

Se till att "Organisation" är vald i  drop-down menyn till vänster om sökrutan. Möjliga sökkriterier är organisationsnamn eller organisationsnummer. I likhet med sökning av person kommer tabell med sökträffar att presenteras där varje rad kan expanderas till ett mycket förenklat organisationskort.

Teckna abonnemang som ny privatkund

Konfiguration

Beskrivning


Teckna abonnemang som befintlig privatkund

Konfiguration

Beskrivning


Teckna abonnemang som ny organisationskund

Konfiguration

Beskrivning

Teckna abonnemang som befintlig organisationskund

Konfiguration

Beskrivning


Säga upp abonnemang

Konfiguration

Beskrivning


Frysa abonnemang

Konfiguration

Beskrivning


 

Tina upp abonnemang

Konfiguration

Beskrivning

Uppgradera abonnemang

Konfiguration

Beskrivning


Nedgradera abonnemang

Konfiguration

Beskrivning


Överlåta abonnemang

Konfiguration

Beskrivning


Intyga/Ändra kundtyp

Konfiguration

Beskrivning


Uthämtning av online köp

Konfiguration

Beskrivning


 

 

Personregistrering

Uthämtning av köp online

Teckna abonnemang

Hantering av organisationskunder i BRP online

Överlåta abonnemang

Panel
titleInnehållsförteckning
borderStyledashed

Table of Contents
stylesquare
excludeInnehållsförteckning