Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Det finns möjlighet att begränsa i vilka kundrutiner som det här tillägget ska vara synligt och valbart eller obligatoriskt.

...

RUTINBESKRIVNING 

...

Söka och visa kund

Teckna abonnemang som ny privatkund

...