Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

har pekats ut som prislista för den kundtypen i "Steg 1 - Konfigurera huvudabonnemang" 

 

...

Steg 3 - Konfigurera tilläggsprodukt

När man har konfigurerat huvudabonnemang så letar man fram den abonnemangsprodukten i BRP klienten och lägger upp de andra produkter som tillägg under fliken "Abonnemang". 

Det finns möjlighet att begränsa i vilka kundrutiner som det här tillägget ska vara synligt och valbar eller obligatoriskt.

Registrera en ny kund

Nödvändig konfiguration

...