Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

En vanlig kund som måste intyga sig genom identitetshandlingar och uppfylla minsta ålder kravet .om den är påslagen

Student

Kund som studerar och kan intyga sin skolgång genom giltiga skolintyg eller studentkort

...