Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Här förklaras de begrepp som är nödvändiga att känna till för att få en förståelse hur de förenklade kundrutinerna är konfigurerade och fungerar.

Kundtyp

Förenklande kundrutiner bygger på följande tre generalla fördefinerade kundtyper: ordinarie, student och pensionär som styr vilka typer av abonnemang

och tilläggsprodukter som kunder har möjlighet att teckna samt under lång tid kunden är berättigad att få priser som är associerade till respektive kundtyp

Ordinarie

En vanlig kund som måste intyga sig genom identitetshandlingar och uppfylla minsta ålder kravet.

...