Child pages
 • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

och tilläggsprodukter som kunder har möjlighet att teckna samt under lång tid kunden är berättigad att få priser som är associerade till respektive kundtyp

Ordinarie

 

Student

Pensionär

En vanlig kund som måste intyga sig genom identitetshandlingar och uppfylla minsta ålder kravet.

Student

Kund som studerar och kan intyga sin skolgång genom giltiga skolintyg eller studentkort

Pensionär

Följande typer av pensionär förekommer:

  • Ålderspensionär
    

 

 

  • Tidsbegränsad pensionär
  • Obegränsad pensionär

 

Organisationskund

Huvudabonnemang

...

och sedan associerar den prislista till en kundtypsprislistan: "inställningen för respektive kundtyp genom Inställningar > "Inställningar - Kundrutiner > Ordinarieprislista, studentprislista Studentprislista och Pensionärsprislista." 

Registrera en ny kund

Nödvändig konfiguration

...