Child pages
 • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Här förklaras de begrepp som är nödvändiga att känna till för att få en förståelse hur de förenklade kundrutinerna är konfigurerade och fungerar.

Kundtyp

Förenklande kundrutiner bygger på följande tre generalla fördefinerade kundtyper

  • Ordinarie
  • Student
  • Pensionär
  • Organisationskund

... som styr vilka typer av abonnemang och tilläggsprodukter som kunder har möjlighet att teckna samt under lång tid kunden är berättigad att få priser som är associerade till respektive kundtyp

Huvudabonnemang

Huvudabonnemang benämns det vanliga träningsabonnemanget som kunden väljer att teckna. Det kan vara både att autogiro abonnemang eller ett kontantabonnemang.

Tilläggsprodukt

Tilläggsprodukt kallas produkter är associerade med ett huvudabonnemang. Det kan frivilliga tilläggsprodukter som tex. varor eller abonnemang (till exempel handduksabonnemang eller olyckfallsförsäkring)

som kunden kan köpa i samband med tecknande av sitt huvudabonnemang men också obligatoriska som till exempel administrationsavgifter i samband med förnyelse etc.

Registrera en ny kund

Nödvändig konfiguration

...