Child pages
 • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Gjort det tydligare att man inte ska använda den här sidan. Jag kan inte läsa.

 

Denna sida är inaktuell. Vänligen gå till denna Förenklade kundrutiner

 

 

 

 

 

Expand
titleInnehållsförteckning
Table of Contents
stylesquare
excludeInnehållsförteckning

...

Uppgradera ett abonnemang genom att klicka på menyknappen till höger om abonnemanget och välj "Uppgradera".

Om menyvalet inte visas innebär det att det inte finns , beror det på någon av följande orsaker:

 • Det finns inte något dyrare abonnemang av samma typ och prislista att uppgradera till.
 • Abonnemanget har en existerande eller framtid avvikelse.
 • Abonnemanget har blivit uppsagt
 • Abonnemanget har ännu inte debiterats

När man klickar på "Slutför" i "Bekräfta"-steget så uppgraderas abonnemanget och det skapas en beställning som automatiskt öppnas i kassan.

...

Nedgradera abonnemang genom att klicka på menyknappen till höger om abonnemanget och välj "Nedgradera".

 

Om menyvalet inte visas innebär det att det inte finns , beror det på någon av följande orsaker:

 

 • Det finns inte något billigare abonnemang av samma typ och prislista att nedgradera till.
 • Abonnemanget har en existerande eller framtid avvikelse.
 • Abonnemanget har blivit uppsagt
 • Abonnemanget har ännu inte debiterats

När man klickar på "Slutför" i "Bekräfta"-steget så nedgraderas abonnemanget. Abonnemangets "debiterat t.o.m." flyttas då fram med ett antal dagar. Hur många dagar det blir beror på skillnaden mellan kostnaden för det gamla och det nya abonnemanget. För ett autogiroabonnemang innebär det att nästa autogirodragning blir billigare. För ett kontantabonnemang innebär det att giltighetstiden blir förlängd.

...

Beskrivning

Ett autogiroabonnemang abonnemang som betalas med autogiro eller återkommande kortbetalningar kan betalas av någon annan än nyttjaren. Menyvalet "Koppla annan betalare" visas i menyn för ett huvudabonnemang då annan betalare kan kopplas till abonnemanget.

1. Autogiromedgivande Kortmedgivande

Identifiera personen som ska bli betalare för abonnemanget via giltigt svenskt ID-kort. Fyll i personens personnummer. En notis visar ifall personen redan finns registrerad eller ej. Fyll i personuppgifter och eventuellt bankkontouppgifter.

2. Bekräfta

Här presenteras en sammanfattning av de angivna uppgifterna i rutinen. Gå igenom uppgifterna och verifiera att de stämmer innan du klickar på "Slutför"


Om abonnemanget betalas genom återkommande kortbetalningar får man möjlighet att uppdatera kortmedgivandet via webbläsare eller via e-post.

 

...

Ta bort annan betalare från abonnemang

...

Om abonnemanget är ett autogiroabonnemang och kunden saknar ett giltigt autogiromedgivande så kommer ett e-postmeddelande att skickas till kunden med uppmaning om att skapa ett autogiromedgivande.

Om abonnemanget betalas genom återkommande kortbetalningar får man möjlighet att uppdatera kortmedgivandet via webbläsare eller via e-post.

 

...

Sluta betala för annans abonnemang

...

Om abonnemanget är ett autogiroabonnemang och nyttjaren saknar ett giltigt autogiromedgivande så kommer ett e-postmeddelande att skickas till nyttjaren med uppmaning om att skapa ett autogiromedgivande.

Om abonnemanget betalas genom återkommande kortbetalningar får man möjlighet att uppdatera kortmedgivandet via webbläsare eller via e-post.


...

Intyga kundtyp

Sök upp kunden och klicka på menyknappen i rubriken "Kunduppgifter" och välj sedan "Intyga kundtyp". Intyga kundtyp är tillämpbar i två olika fall:

...