Child pages
 • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Gjort det tydligare att man inte ska använda den här sidan. Jag kan inte läsa.

 

Denna sida är inaktuell. Vänligen gå till denna Förenklade kundrutiner

 

 

 

 

 

Expand
titleInnehållsförteckning
Table of Contents
stylesquare
excludeInnehållsförteckning

...

Personkortet innehåller person- och kunduppgifter, tecknade abonnemang och tillägg, autogiromedgivande autogiro/avtalegiro/kort-medgivande samt köpta värdekort.

På personkortet presenteras även eventuella avvikelser på personen och dess abonnemang och autogiromedgivandenautogiro/avtalegiro/kort-medgivanden. Allra högst upp på personkortet presenteras alltid alla personavvikelser (oavsett allvarlighet). Där visas även avvikelser på abonnemang och autogiromedgivanden autogiro/kort-medgivanden som har konfigurerats som fel eller varningar.

Avvikelser för abonnemang och autogiromedgivandeautogiro/avtalegiro/kort-medgivande, oavsett allvarlighet, visas alltid som etiketter vid respektive abonnemang och autogiromedgivandeautogiro/avtalegiro/kort-medgivande.

Söka organisation

Se till att fliken "Organisationer i BRP" är vald innan du söker. Möjliga sökkriterier är organisationsnamn eller organisationsnummer. I likhet med sökning av person kommer en tabell med sökträffar att presenteras där varje rad kan expanderas till ett mycket förenklat organisationskort.

...

I det här steget ska man välja huvudabonnemang och eventuella frivilliga tilläggsprodukter. De obligatoriska tilläggen kommer automatiskt att vara förvalda när man väljer huvudabonnemang. Prisinformation om de valda abonnemangen och tilläggen visas längst upp på sidan.

4. Autogiromedgivande / AvtaleGiro-medgivande

Svenskt bolag
Ifall man har valt ett autogiroabonnemang i föregående steg så kommer man i det här steget att behöva ange kontouppgifter för ett autogiromedgivande. Observera att kontoinnehavaren måste vara minst 18 år. Beroende på inställning så kan man ange "annan kontoinnehavare" eller "annan betalningsansvarig".

5. Inpasseringsuppgifter

...

Norskt bolag
Ifall man har valt ett AvtaleGiro-abonnemang i föregående steg så kommer man i det här steget att behöva ange kontouppgifter för ett AvtaleGiro-medgivande. Observera att kontoinnehavaren måste vara minst 18 år.

5. Inpasseringsuppgifter

I det här steget ska man ta foto på kunden och ange ett kortnummer. Eventuella instruktioner för hur man registrerar ett kortnummer kan också förekomma på den här sidan om man har konfigurerat instruktionerna genom inställningen "Instruktioner på hur man registrerar medlemskortnummer".

...

  1. Förbeställningar
   I tabellen visas vilka förbeställningar som finns för den specifika kunden (förutsatt att personnummer har angivits). Ifall det inte finns någon förbeställning för kunden så visas alla förbeställningar för organisationen. Sök i tabellen eller lägg till en ny förbeställning.
   När en förbeställning är vald så visas steg 4b med den produkt som är vald.
    
  2. Produkter
   Här kan man välja huvudabonnemang och eventuella frivilliga tilläggsprodukter. Om organisationen har en prislista kopplad till sig kommer produkter som ingår i prislistan att visas. Om organisationen inte har någon prislista kommer produkter från ordinarie prislista att visas. De obligatoriska tilläggen kommer automatiskt att vara förvalda när man väljer huvudabonnemang. Prisinformation om de valda abonnemangen och tilläggen kommer också att presenteras.

5. Autogiromedgivande

Svenskt bolag
Ifall man har valt ett autogiroabonnemang i föregående steg så kommer man i det här steget att behöva ange kontouppgifter för ett autogiromedgivande. Observera att kontoinnehavaren måste vara minst 18 år.

...

Beroende på inställning så kan man ange "annan kontoinnehavare" eller "annan betalningsansvarig".

Norskt bolag
Ifall man har valt ett AvtaleGiro-abonnemang i föregående steg så kommer man i det här steget att behöva ange kontouppgifter för ett AvtaleGiro-medgivande. Observera att kontoinnehavaren måste vara minst 18 år.

6. Inpasseringsuppgifter

I det här steget ska man ta foto på kunden och ange ett kortnummer. Eventuella instruktioner för hur man registrerar ett kortnummer kan också förekomma på den här sidan om man har konfigurerat instruktionerna genom inställningen "Instruktioner på hur man registrerar medlemskortnummer".

...

Uppgradera ett abonnemang genom att klicka på menyknappen till höger om abonnemanget och välj "Uppgradera".

Om menyvalet inte visas innebär det att det inte finns , beror det på någon av följande orsaker:

 • Det finns inte något dyrare abonnemang av samma typ och prislista att uppgradera till.

...

 • Abonnemanget har en existerande eller framtid avvikelse.
 • Abonnemanget har blivit uppsagt
 • Abonnemanget har ännu inte debiterats

När man klickar på "Slutför" i "Bekräfta"-steget så uppgraderas abonnemanget och det skapas en beställning som automatiskt öppnas i kassan.

...

Nedgradera abonnemang genom att klicka på menyknappen till höger om abonnemanget och välj "Nedgradera".

 

Om menyvalet inte visas innebär det att det inte finns , beror det på någon av följande orsaker:

 

 • Det finns inte något billigare abonnemang av samma typ och prislista att nedgradera till.
 • Abonnemanget har en existerande eller framtid avvikelse.
 • Abonnemanget har blivit uppsagt
 • Abonnemanget har ännu inte debiterats

När man klickar på "Slutför" i "Bekräfta"-steget så nedgraderas abonnemanget. Abonnemangets "debiterat t.o.m." flyttas då fram med ett antal dagar. Hur många dagar det blir beror på skillnaden mellan kostnaden för det gamla och det nya abonnemanget. För ett autogiroabonnemang innebär det att nästa autogirodragning blir billigare. För ett kontantabonnemang innebär det att giltighetstiden blir förlängd.

...

Beskrivning

Ett autogiroabonnemang abonnemang som betalas med autogiro eller återkommande kortbetalningar kan betalas av någon annan än nyttjaren. Menyvalet "Koppla annan betalare" visas i menyn för ett huvudabonnemang då annan betalare kan kopplas till abonnemanget.

1. Autogiromedgivande Kortmedgivande

Identifiera personen som ska bli betalare för abonnemanget via giltigt svenskt ID-kort. Fyll i personens personnummer. En notis visar ifall personen redan finns registrerad eller ej. Fyll i personuppgifter och eventuellt bankkontouppgifter.

2. Bekräfta

Här presenteras en sammanfattning av de angivna uppgifterna i rutinen. Gå igenom uppgifterna och verifiera att de stämmer innan du klickar på "Slutför"


Om abonnemanget betalas genom återkommande kortbetalningar får man möjlighet att uppdatera kortmedgivandet via webbläsare eller via e-post.

 

...

Ta bort annan betalare från abonnemang

...

Om abonnemanget är ett autogiroabonnemang och kunden saknar ett giltigt autogiromedgivande så kommer ett e-postmeddelande att skickas till kunden med uppmaning om att skapa ett autogiromedgivande.

Om abonnemanget betalas genom återkommande kortbetalningar får man möjlighet att uppdatera kortmedgivandet via webbläsare eller via e-post.

 

...

Sluta betala för annans abonnemang

...

Om abonnemanget är ett autogiroabonnemang och nyttjaren saknar ett giltigt autogiromedgivande så kommer ett e-postmeddelande att skickas till nyttjaren med uppmaning om att skapa ett autogiromedgivande.

Om abonnemanget betalas genom återkommande kortbetalningar får man möjlighet att uppdatera kortmedgivandet via webbläsare eller via e-post.


...

Intyga kundtyp

Sök upp kunden och klicka på menyknappen i rubriken "Kunduppgifter" och välj sedan "Intyga kundtyp". Intyga kundtyp är tillämpbar i två olika fall:

...

Skapa ett autogiromedgivande för en kund genom att söka upp kunden, klicka på menyknappen till höger om rubriken "Kunduppgifter" på personkortet och sedan välja "Nytt autogiromedgivande".

 

Nytt medlemskort

Konfiguration

...

Ändra uppgifter för autogiromedgivande

Ger möjlighet att uppdatera uppgifter för ett existerande autogiromedgivande. Genom att klicka på menyknappen till höger om autogiromedgivandet på personkortet och sedan välja "Ändra" så visas en sida där uppgifterna kan uppdateras.

 

...

Nytt AvtaleGiro-medgivande

Skapa ett AvtaleGiro-medgivande för en kund genom att söka upp kunden, klicka på menyknappen till höger om rubriken "Kunduppgifter" på personkortet och sedan välja "Nytt AvteleGiro".

 

...

Ändra uppgifter för AvteleGiro-medgivande

Ger möjlighet att uppdatera uppgifter för ett existerande AvteleGiro-medgivande. Genom att klicka på menyknappen till höger om AvtaleGriro-medgivandet på personkortet och sedan välja "Ändra" så visas en sida där uppgifterna kan uppdateras.

 

...

Nytt kortmedgivande

Konfiguration

 • Inställningen Inställningar > Internetkassa>  "Använd återkommande kortbetalning" aktiverar/avaktiverar man möjligheten att skapa nytt kortmedgivande.
 • Inställningen Inställningar > Ekonomi>  "Tillåt alternativet att skicka e-post till kunden med information om hur man skapar/uppdaterar kortmedgivande via webben" aktiverar/avaktiverar möjlighet att skicka länk1 via e-post till kund
 • Inställningen Inställningar > Ekonomi>  "Tillåt alternativet att skapa/uppdatera kortmedgivande direkt i webbläsaren i receptionen" aktiverar/avaktiverar möjlighet att direkt öppna länk1 i webbläsaren.

1. Länk till formulär hos betalväxel där man fyller i kortuppgifter.

Beskrivning

Skapa ett kortmedgivande för en kund genom att söka upp kunden, klicka på menyknappen till höger om rubriken "Kunduppgifter" på personkortet och sedan välja "Nytt kortmedgivande". 

 

...

Ändra uppgifter för kortmedgivande

Ger möjlighet att uppdaterar uppgifter för ett existerande kortmedgivande. Genom att klicka på menyknappen till höger om kortmedgivandet på personkortet och sedan välja "Uppdatera kortuppgifter".

 


Nytt medlemskort

Konfiguration

 • I inställningen Inställningar > Kundrutiner >  "Nytt medlemskort" anger man vilka produkter som ska vara valbara som medlemskort i rutinen "Nytt medlemskort".

Beskrivning

Om konfigureringen ovan är gjort kommer menyn vid kunduppgifterna på personkortet att innehålla menyvalet "Nytt medlemskort".

Rutinen innehåller stegen "Identifiering", "Produkter", "Inpasseringsuppgifter" och "Bekräfta". Om det innebär en kostnad för det nya medlemskortet så kommer det  skapas en beställning som sedan automatiskt öppnas i kassan.

 

Nytt autogiromedgivande

Skapa ett autogiromedgivande för en kund genom att söka upp kunden, klicka på menyknappen till höger om rubriken "Kunduppgifter" på personkortet och sedan välja "Nytt autogiromedgivande".

 

Ändra uppgifter för autogiromedgivande

Ger möjlighet att uppdaterar uppgifter för ett existerande autogiromedgivande. Genom att klicka på menyknappen till höger om autogiromedgivandet på personkortet och sedan välja "Ändra" så visas en sida där uppgifterna kan uppdateras.